Go Back   Diễn Đàn Bo-Blog Việt Nam > aboqAbout Me
Your Avatar

 
Conversation Between aboq and levis012
Showing Visitor Messages 1 to 4 of 4
 1. aboq
  10-09-2013 07:57 AM
  aboq
  Mình làm thử theo cách bạn nhưng k0 thành công, plugin home.php mình them dòng sau $ngaypost = gmdate('d M, Y', ($post['pubtime']+3600*7)); và chỗ hiện ra dùng hàm {ngaypost}, mặc dù pubitme có lấy đc từ csdl nhưng k0 hiện đc ngaypost
 2. aboq
  10-09-2013 07:46 AM
  aboq
  OK, thanks bạn rất nhiều
 3. levis012
  10-09-2013 03:30 AM
  levis012
  Bạn sử dụng hàm gmdate('d M, Y', ($single_post['pubtime']+3600*$config['timezone']));

  với config timezone lấy từ data/config.php file. Nếu không bạn thay biến đó bằng múi giờ của vùng bạn muốn hiển thị ví dụ việt nam là +7
  gmdate('d M, Y', ($post['pubtime']+3600*7));

  post['pubtime'] là dạng time bạn lấy từ csdl
 4. aboq
  08-09-2013 09:48 PM
  aboq
  Bạn ơi, mình lấy pubtime trong sql ra rồi làm sao để show nó ra home dạng ngày tháng năm nhưng theo kiểu cài đặt trong admin của boblog, ví dụ pubtime 1376539384 làm sao để nó hiện 15 Aug 2013, phần giờ bỏ k0 cần hiện

Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:46 AM.
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
vdata

Bo-Blog Việt Nam

Bo-blog
9.9 10 13259