Diễn Đàn Bo-Blog Việt Nam

Diễn Đàn Bo-Blog Việt Nam (http://vietboblog.net/forum/index.php)
-   Cài đặt - Sử dụng Bo-Blog (http://vietboblog.net/forum/forumdisplay.php?f=15)
-   -   Khắc phục Data SQL bo-blog [Nên đọc] (http://vietboblog.net/forum/showthread.php?t=5921)

l2o_steven 14-05-2012 10:15 PM

Khắc phục Data SQL bo-blog [Nên đọc]
 
Thao tác dưới đây sẽ giúp Data SQL của bạn nhẹ hơn.
Lưu ý nên Backup Data trước khi thao tác này thực hiện ( Để an toàn hơn cho bạn)
Bước 1 : Vào Phpmyadmin chọn data mà bạn muốn Refesh lại.
Bước 3 : Tick vào 3 table sau :
_boblog_calendar
_boblog_history
_boblog_forbidden
Và cuối cùng là chọn Empty xóa bỏ đi.
Bước 4 : Bạn vào load trang bo-blog của bạn xem sao?
Export lại Data sql bằng phpmyadmin so với data cũ có giảm được nhiều không?
Với http://khoc.info/index.php trước mình export bằng phpmyadmin thì data nặng 24mb... nhưng sau khi dùng cách này chỉ còn 8,3mb.sql
Site chạy nhẹ hơn hẳn
Chúc bạn sử dụng bo-blog tốt hơn!!!:-h

doantoansai 16-06-2012 04:29 PM

Bác Đạt lâu mới tái xuất


Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:23 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.