Diễn Đàn Bo-Blog Việt Nam

Diễn Đàn Bo-Blog Việt Nam (http://vietboblog.net/forum/index.php)
-   Download Mã Nguồn Bo-Blog (http://vietboblog.net/forum/forumdisplay.php?f=12)
-   -   Hỏi: bản mới nhất thì có thêm tính năng gì vậy ? (http://vietboblog.net/forum/showthread.php?t=6238)

banxuanhoa 05-10-2012 08:58 PM

Hỏi: bản mới nhất thì có thêm tính năng gì vậy ?
 
Mọi người cho mình hỏi bản mới nhất có thêm những gì, bảo mật như thế nào, tốt hơn nhiều không, SEO tốt không ? để mình cân nhắc nâng cấp hay dùng bản cũ. Thanks !


Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:50 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.