Diễn Đàn Bo-Blog Việt Nam

Diễn Đàn Bo-Blog Việt Nam (http://vietboblog.net/forum/index.php)
-   Plugins Bo-Blog (http://vietboblog.net/forum/forumdisplay.php?f=7)
-   -   Tạo hộp đăng ký nhận bài qua email (http://vietboblog.net/forum/showthread.php?t=96)

cuatung 24-02-2010 07:44 PM

Tạo hộp đăng ký nhận bài qua email
 
Chức năng này sẽ giúp người đọc nhận bài viết qua email của họ mỗi khi blog của bạn có bài viết mới. Mình xin được hướng dẫn cách làm nó như sau.

Bước 1: Đầu tiên bạn vào địa chỉ http://feedburner.google.com và đăng nhập với một tài khoản gmail của các bạn sau đó nó sẽ như hình bên dưới.

https://lh5.googleusercontent.com/-Y...ges_shv_74.jpg

Tiếp đến bạn ghõ địa chỉ RSS của blog ban vào, nhấn vào I am a podcaster! và Next.

Để mặc định như vậy rồi nhấn Next

https://lh6.googleusercontent.com/-C...ges_shv_75.jpg

URL feedburner của bạn đã xong.

Bước 2: Bạn bỏ dấu check ở Include iTunes podcasting elements đi, không cần thiết cho lắm...

https://lh3.googleusercontent.com/-z...ges_shv_76.jpg

Bạn cứ nhấn để mặc định và nhấn Next, xong giao diện quản lý Feed của bạn sẽ có như vậy:

https://lh3.googleusercontent.com/-w...ges_shv_77.jpg

Bước 3:
1. Tạo một email subscriptions tự động: bạn click vào Publicize như hình trên và click vào Email Subscriptions và click vào Active và lưu lại cái đoạn code Congtoan đã bôi đậm ở trên --> Save.

https://lh6.googleusercontent.com/-t...ges_shv_79.jpg

2. Tạo một hộp đếm người đã đăng ký nhận Feed qua email.
Cũng ở table Publicize, bạn click vào Feed count, bạn có thể tùy chỉnh màu của hộp Feed count sao cho hợp với màu blog của bạn --> click Active và lưu lại cái địa chỉ Congtoan đã bôi đậm như hình dưới --> Save

https://lh4.googleusercontent.com/-g...ges_shv_80.jpg


Bước 4:
Vào quản lý blog của bạn, đến mục Q.Lý chung --> Thiết lạp khối --> Thêm/sửa khối và chọn khối bên --> Xác nhận để tạo một khối bên giống như blog của Congtoan.

Tên khối: Feed burner
Tích vào Kích họat ngay?
Chữ lên dòng: Đăng ký nhận bài
Mặc định mở? Mở cột này
Nội dung cột:
Mã:

<center><form style="border:0px solid #ccc;padding:0px;text-align:center;" action="http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify" method="post" rel="nofollow" target="popupwindow" onsubmit="window.open('http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=CongtoansBlog', 'popupwindow', 'scrollbars=yes,width=550,height=520');return true"><p>Nhập vào địa chỉ email của bạn và click "Xác nhận"</p><p><input type="text" style="width:140px" name="email" value="Email của bạn"/></p><input type="hidden" value="CongtoansBlog" name="uri"/><input type="hidden" name="loc" value="en_US"/><input type="submit" value="Xác nhận" /><p>Được gửi bởi <a href="http://feedburner.google.com" rel="nofollow" target="_blank">FeedBurner</a>. Vui lòng mở email của bạn để kích hoạt tài khoản sau khi "Xác nhận".</p></form>
<p><a rel="nofollow" target="_blank" href="Http://feeds.feedburner.com/CongtoansBlog"><img src="http://feeds.feedburner.com/~fc/CongtoansBlog?bg=6699FF&fg=444444&anim=0&label=listeners" height="26" width="88" style="border:0" alt="" /></a></p></center>

Xong các bạn sửa lại 3 địa chỉ mà mình đã bôi đậm ở trên thay vào đó là địa chỉ Feed của bạn là được.
Mã:

http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=CongtoansBlog
Http://feeds.feedburner.com/CongtoansBlog
http://feeds.feedburner.com/~fc/CongtoansBlog?bg=6699FF&fg=444444&anim=0&label=listeners

Chúc các bạn thành công.
Copyright: Công Toàn http://congtoan.net/module-dang-ky-nhan-bai-bo-blog/

cuonghapvn 25-02-2010 02:59 PM

bài sưu tầm chất lượng
mình tìm cái này lâu rồi

champi 22-11-2010 10:18 AM

Bài này nếu làm thành công thì hay nhỉ . Google Feed burner sẽ gửi mail ngay sau khi thấy bài mới hay là 1 ngày nó gửi 1 lần vậy bạn

x281196 01-03-2011 08:04 PM

hix, ai có hình thì up lên lại cho mình làm với :-s

congtoan 12-10-2011 12:36 PM

http://congtoan.net/module-dang-ky-nhan-bai-bo-blog/ Cập nhật hình lại cho các bạn rồi.

share_101010 04-11-2011 09:33 AM

Các bạn cho mình hỏi: Mình đã làm thành công như congtoan hướng dẫn, nhưng mình muốn giao diện của nó giống như thế này : http://ne0.upanh.com/b4.s1.d2/ee2b06...0.hoiemail.jpg
demo : http://longbients.tk/blog/
hoặc giao diện giống congtoan.net đang sử dụng
Giúp mình với nhé. Thanks all

NamCòi 04-11-2011 10:05 AM

Mã:

<div id="email"><a href="http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=longbients&loc=en_US" target="_blank" title="Tải bản cập nhật email gửi đến hộp thư của bạn!"><img border="0" style="float: left; vertical-align: middle; padding-left: 10px;" src="http://longbients.tk/blog/template/champi/images/email.jpeg" alt="subscribe" /></a>&nbsp;<font size="4" color="#ff0000"><b>Đăng k&yacute; nhận b&agrave;i viết</b><br />

</font>

<form style="width: 225px; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); padding: 0px 3px 3px; display: inline;" action="http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify" method="post" target="popupwindow" onsubmit="window.open('http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=longbients', 'popupwindow', 'scrollbars=yes,width=550,height=520');return true">

    <input type="text" style="width: 120px;" name="email" value="Nhập Email của bạn? " onclick="this.value='';" onfocus="this.select()" onblur="this.value=!this.value?'Nhập Email của bạn':this.value;" class="search-field" /><input type="hidden" value="longbients" name="uri" /><input type="hidden" name="loc" value="en_US" /><input type="submit" value="X&aacute;c nhận" />

<br/><a style="margin-left:2px;padding: 2px 2px;"><span style="font-family: Tahoma;">T&ocirc;i sẽ gửi Email th&ocirc;ng b&aacute;o cho bạn ngay sau &nbsp;&nbsp;khi Long Bi&ecirc;n's Blog c&oacute; b&agrave;i viết mới nhất.</span></a></form></div>

nhớ thay cái link của feedburner thành link của bạn

share_101010 13-11-2011 08:33 AM

Cho mình hỏi. Mình đã xóa tài khoản trong feedburner(email cũ),vì mình muốn lấy cái email mới để đăng ký feedburner cho blog của mình, nhưng không đăng ký được nữa. Các bạn hướng dẫn dùm mình với nhé . Thanks

phuongbte 13-10-2012 04:22 PM

Cái này cài trên local nó chạy không vậy các Bạn ???


Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:38 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.