Diễn Đàn Bo-Blog Việt Nam

Diễn Đàn Bo-Blog Việt Nam (http://vietboblog.net/forum/index.php)
-   Domain Free (http://vietboblog.net/forum/forumdisplay.php?f=27)
-   -   Free Domain đẹp dành riêng cho boy - TênBan.Cu.To (http://vietboblog.net/forum/showthread.php?t=4949)

tùng 01-11-2011 10:53 PM

Free Domain đẹp dành riêng cho boy - TênBan.Cu.To
 
The CU.to Redirect service provides you with a simple and easy to remember Web address that you choose. This very useful service redirects anyone using your cu.to to the URL (Web address) of your existing Web site.

Please enter your desired domain name without any extension and click on "check"
(no spaces or special characters allowed, just A-Z, a-z, 0-9, "-")

Tên Miền đẹp, ấn tượng và rất dễ nhớ phải không các bro
ĐĂng kí: http://www.cu.to

Tiến Nava 01-11-2011 11:03 PM

Từ thời nào tới h rồi

noob 02-11-2011 12:38 AM

cái này có từ thời napoleon cởi truồng :)) lúc đấy còn có host mong.to nữa cơ mà =))

Doshi moro 02-11-2011 10:41 AM

Không chơi loại này:|

levis012 02-11-2011 09:29 PM

Redirect domain thì làm ăn gì nữa

JunUng 12-02-2012 01:42 PM

hdgame.net --> đẹp đẹp ;))


Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:16 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.