Diễn Đàn Bo-Blog Việt Nam

Diễn Đàn Bo-Blog Việt Nam (http://vietboblog.net/forum/index.php)
-   Skins Bo-blog (http://vietboblog.net/forum/forumdisplay.php?f=5)
-   -   Quy định khi gửi Templates (http://vietboblog.net/forum/showthread.php?t=48)

CafeSua 22-02-2010 01:55 PM

Quy định khi gửi Templates
 
Khi chia sẽ giao diện bạn cần lưu ý:
1. Gửi kèm demo hoặc hình ảnh
2. Gửi file template vào file đính kèm
3. Viết thông tin Giao Diện ( vd: Design by ??? vào lúc ??? ... ) ( Nếu có )
3. Tuân thủ Quy Định Chung
4. Trường hợp bài viết sai quy định, vi phạm sẽ được smod, mod nhắc nhở ( hoặc sữa giùm nếu được chủ topic đồng ý ) cũng có thể bị del ^_^ vì....( đọc Quy Định Chung nhé ^^).

Chúc bạn vui vẻ!


Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:47 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.