Diễn Đàn Bo-Blog Việt Nam

Diễn Đàn Bo-Blog Việt Nam (http://vietboblog.net/forum/index.php)
-   JavaScript (http://vietboblog.net/forum/forumdisplay.php?f=19)
-   -   SMC Music player (http://vietboblog.net/forum/showthread.php?t=3706)

procute 12-05-2011 08:36 PM

SMC Music player
 
1 Attachment(s)
SMC player tạo player như trong demo
http://upanh.vn/out.php/i30467_smc.jpg

Demo online : http://likeost.com/blog
Cái này thấy hay hay, ai rảnh ngồi nghiên cứu thêm.

ZongShen 13-05-2011 08:39 AM

Thanks cho cái này , hay hay :D

hoang14214 13-05-2011 11:15 AM

Hay thế ^^ . nhìn lạ lạ


Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:04 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.