Diễn Đàn Bo-Blog Việt Nam

Diễn Đàn Bo-Blog Việt Nam (http://vietboblog.net/forum/index.php)
-   AJAX/jQuery (http://vietboblog.net/forum/forumdisplay.php?f=20)
-   -   Tạo menu giả flash (http://vietboblog.net/forum/showthread.php?t=1370)

pmvuong 13-09-2010 08:06 AM

Tạo menu giả flash
 
Đây là đoạn code giúp tạo một menu có hiệu ứng giống flash bằng jquery.:D

Trước đây khi muốn tạo menu dạng như demo sau đây , bạn phải sử dụng Flash mới làm được. Trong ví dụ này chúng ta sẽ sử dụng jQuery để giả hiệu ứng flash này. Nhưng cái hay của cách này là nó hoàn toàn tự động.
DEMO
     
 

http://www.mediafire.com/download.php?l7dqbrygs8lh7m5

 

kennok 18-11-2012 12:32 PM

diễn đàn có nhiều menu sao không chỉ dẫn cách upload cài đặt cụ thể


Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:02 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.