Diễn Đàn Bo-Blog Việt Nam

Diễn Đàn Bo-Blog Việt Nam (http://vietboblog.net/forum/index.php)
-   Domain Free (http://vietboblog.net/forum/forumdisplay.php?f=27)
-   -   share vài tên miền full (http://vietboblog.net/forum/showthread.php?t=6481)

tranminhthoi 19-02-2013 07:10 AM

share vài tên miền full
 
Như ở tiêu đề , mình share vài tên miền full cho các bạn , khoảng 3 suất thui nhé , ai cần để mail và domain .và cho xin cái link cái text link blogtinhoc.org nhá .

ZongShen 19-02-2013 09:28 AM

mimcuoi.mobi
zongs.design@gmail.com
thanks

kypp4ever 19-02-2013 11:13 AM

Domain: tieuthuyet.bizEmail: kypp4ever@gmail.com
Thanked!

tranminhthoi 21-02-2013 03:51 PM

done cho 2 ban , nho dat text link do nhe :)

st0p9x 21-02-2013 09:16 PM

9club.us or 9club.biz
email : rickyvn@gmail.com

Công Tuấn 12-03-2013 08:33 PM

yeuthuong.bizmail: skilldear@gmail.com

donaltqt89 25-03-2013 12:38 PM

Nếu còn thì mình cái nhé thanhblog.us hoặc thanhblog.biz


Emil : admin@thanhblog.info
Nếu được đặt cho cái logo 3 page mình đang làm luôn :D

thanhhaibg 04-04-2013 05:32 PM

Cho mình xin 1 cái nha bạn :) Domain : bgit.us
Mail : thanhhai106@gmail.com
Chấp nhận đặt textlink và logo tại site bacgiangit.vn
Thanks!


Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:10 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.