Diễn Đàn Bo-Blog Việt Nam

Diễn Đàn Bo-Blog Việt Nam (http://vietboblog.net/forum/index.php)
-   Domain Free (http://vietboblog.net/forum/forumdisplay.php?f=27)
-   -   share 1 domain cho các bạn cần làm boblog (http://vietboblog.net/forum/showthread.php?t=6181)

tranminhthoi 03-09-2012 10:39 AM

share 1 domain cho các bạn cần làm boblog
 
Mình có dư 1 cái domain xin được của người wen , tên domain blogtingoc.org . Ai cần liên hệ mình nha , mình gửi phần quản lý cho các bạn http://www.blogtinhoc.org ,

SkY.nhÝm 07-09-2012 03:28 PM

Đang được sử dụng mà bạn...

tranminhthoi 07-09-2012 10:26 PM

blogtingoc.org chứ đâu phải blogtinhoc.org đâu bạn

SkY.nhÝm 08-09-2012 12:41 PM

Hề.. mình tưởng đánh nhầm..


Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:31 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.