Go Back   Diễn Đàn Bo-Blog Việt Nam > Bo-Blog > Plugins Bo-Blog > Developed By MemberAbout Me
Your Avatar

 
Trả lời Gởi Ðề Tài Mới
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
  #1  
Old 10-04-2010, 03:26 PM
xuanhung_it's Avatar
xuanhung_it is offline
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gởi: 93
Default Mod Quảng Cáo pro ở góc bên phải, bên trái trang

chiều nay rảnh , chán ngồi design lại cái quảng cáo bên phải dùng cho b0-blog
tiến hành làm nè
demo: Click the image to open in full size.
demo online: http://anhtrangxua.info/blog

- đầu tiên các bạn vào admincp/thiết lập khối / khối bên/
-điền đầy đủ các thông tin ở trên
- nội dung cột các bạn paste đoạn code sau vào
<html>
<head>
<title>SinhVienIT.Net-Demo quang cao cuoi trang ( cua so nho co chuc nang thu nho, dong) Pro Vip</title>
</head>

<body>
 <script type="text/javascript">
//Alert MsgAd
clicksor_enable_MsgAlert = true;
//default pop-under house ad url
clicksor_enable_pop = true; clicksor_frequencyCap = 0.1;
durl = '';
//default banner house ad url
clicksor_default_url = '';
clicksor_banner_border = '#000f30'; clicksor_banner_ad_bg = '#FFFFFF';
clicksor_banner_link_color = '#0c15ff'; clicksor_banner_text_color = '#da0041';
clicksor_banner_image_banner = true; clicksor_banner_text_banner = true;
clicksor_layer_border_color = '';
clicksor_layer_ad_bg = ''; clicksor_layer_ad_link_color = '';
clicksor_layer_ad_text_color = ''; clicksor_text_link_bg = '';
clicksor_text_link_color = '#0c59ff'; clicksor_enable_text_link = true;
clicksor_enable_VideoAd = true;
</script>
<style type="text/css">
* html div#fl813691 {position: absolute; overflow:hidden;
top:expression(eval(document.compatMode &&
document.compatMode=='CSS1Compat') ?
documentElement.scrollTop
+(documentElement.clientHeight-this.clientHeight)
: document.body.scrollTop
+(document.body.clientHeight-this.clientHeight));}
#fl813691{font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; color:#666; position:fixed; _position: absolute; right:0; bottom:0; height:150px; }
#eb951855{ width:189px; padding-right:7px; background:url(http://sinhvienit.net/@forum/laivt_img/fullborder_bg_right.gif) no-repeat right top;}
#cob263512{background:url(http://sinhvienit.net/@forum/laivt_img/fullborder_bg.gif) no-repeat left top; height:150px; padding-left:7px;}
#coh963846{color:#690;display:block; height:20px; line-height:20px; font-size:11px; width:183px;}
#coh963846 a{color:#690;text-decoration:none;}
#coc67178{float:right; padding:0; margin:0; list-style:none; overflow:hidden; height:15px;}
			#coc67178 li{display:inline;}
			#coc67178 li a{background-image:url(http://sinhvienit.net/@forum/laivt_img/button.gif); background-repeat:no-repeat; width:30px; height:0; padding-top:15px; overflow:hidden; float:left;}
				#coc67178 li a.close{background-position: 0 0;}
				#coc67178 li a.close:hover{background-position: 0 -15px;}
				#coc67178 li a.min{background-position: -30px 0;}
				#coc67178 li a.min:hover{background-position: -30px -15px;}
				#coc67178 li a.max{background-position: -60px 0;}
				#coc67178 li a.max:hover{background-position: -60px -15px;}
#co453569{display:block; margin:0; padding:0; height:123px; border-style:solid; border-width:1px; border-color:#111 #999 #999 #111; line-height:1.6em; overflow:hidden;}
</style>
 <div style="height: 152px;" id="fl813691">
	<div id="eb951855">
	<div id="cob263512">
  	<div id="coh963846">
    	<ul id="coc67178">
      	<li id="pf204652hide"><a class="min" href="javascript:pf204652clickhide();" title="Hide this window">Hide this window</a></li>
        <li id="pf204652show" style="display: none;"><a class="max" href="javascript:pf204652clickshow();" title="Show this window">Show this window</a></li>
      	<li id="pf204652close"><a class="close" href="javascript:pf204652clickclose();" title="Close this window">Close this window</a></li>
      </ul>
    	&nbsp;Xuân Hùng Blog's
    </div>
    <div id="co453569"><a href="http://anhtrangxua.info/blog" target="_blank"><img src="http://anhtrangxua.info/logo.gif" width="180" border="0" height="133" alt="Xuân Hùng Blog"></a>
</a></div>
  </div></div></div>
<script>
pf204652bottomLayer = document.getElementById('fl813691');
var pf204652IntervalId = 0;
var pf204652maxHeight = 150;
var pf204652minHeight = 20;
var pf204652curHeight = 0;
function pf204652show( ){
 pf204652curHeight += 2;
 if (pf204652curHeight > pf204652maxHeight){
	clearInterval ( pf204652IntervalId );
 }
 pf204652bottomLayer.style.height = pf204652curHeight+'px';
}
function pf204652hide( ){
 pf204652curHeight -= 3;
 if (pf204652curHeight < pf204652minHeight){
	clearInterval ( pf204652IntervalId );
 }
 pf204652bottomLayer.style.height = pf204652curHeight+'px';
}
pf204652IntervalId = setInterval ( 'pf204652show()', 5 );
function pf204652clickhide(){
	document.getElementById('pf204652hide').style.display='none';
	document.getElementById('pf204652show').style.display='inline';
	pf204652IntervalId = setInterval ( 'pf204652hide()', 5 );
}
function pf204652clickshow(){
	document.getElementById('pf204652hide').style.display='inline';
	document.getElementById('pf204652show').style.display='none';
	pf204652IntervalId = setInterval ( 'pf204652show()', 5 );
}
function pf204652clickclose(){
	document.body.style.marginBottom = '0px';
	pf204652bottomLayer.style.display = 'none';
}
</script>

hoặc bạn nào thích ở bên trái thì chèn code này vào nó sẽ hiện bên trái
<html>
<head>
<title>SinhVienIT.Net-Demo quang cao cuoi trang ( cua so nho co chuc nang thu nho, dong) Pro Vip</title>
</head>

<body>
 <script type="text/javascript">
//Alert MsgAd
clicksor_enable_MsgAlert = true;
//default pop-under house ad url
clicksor_enable_pop = true; clicksor_frequencyCap = 0.1;
durl = '';
//default banner house ad url
clicksor_default_url = '';
clicksor_banner_border = '#000f30'; clicksor_banner_ad_bg = '#FFFFFF';
clicksor_banner_link_color = '#0c15ff'; clicksor_banner_text_color = '#da0041';
clicksor_banner_image_banner = true; clicksor_banner_text_banner = true;
clicksor_layer_border_color = '';
clicksor_layer_ad_bg = ''; clicksor_layer_ad_link_color = '';
clicksor_layer_ad_text_color = ''; clicksor_text_link_bg = '';
clicksor_text_link_color = '#0c59ff'; clicksor_enable_text_link = true;
clicksor_enable_VideoAd = true;
</script>
<style type="text/css">
* html div#fl813691 {position: absolute; overflow:hidden;
top:expression(eval(document.compatMode &&
document.compatMode=='CSS1Compat') ?
documentElement.scrollTop
+(documentElement.clientHeight-this.clientHeight)
: document.body.scrollTop
+(document.body.clientHeight-this.clientHeight));}
#fl813691{font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; color:#666; position:fixed; _position: absolute; left:0; bottom:0; height:150px; }
#eb951855{ width:189px; padding-right:7px; background:url(http://sinhvienit.net/@forum/laivt_img/fullborder_bg_right.gif) no-repeat right top;}
#cob263512{background:url(http://sinhvienit.net/@forum/laivt_img/fullborder_bg.gif) no-repeat left top; height:150px; padding-left:7px;}
#coh963846{color:#690;display:block; height:20px; line-height:20px; font-size:11px; width:183px;}
#coh963846 a{color:#690;text-decoration:none;}
#coc67178{float:right; padding:0; margin:0; list-style:none; overflow:hidden; height:15px;}
			#coc67178 li{display:inline;}
			#coc67178 li a{background-image:url(http://sinhvienit.net/@forum/laivt_img/button.gif); background-repeat:no-repeat; width:30px; height:0; padding-top:15px; overflow:hidden; float:left;}
				#coc67178 li a.close{background-position: 0 0;}
				#coc67178 li a.close:hover{background-position: 0 -15px;}
				#coc67178 li a.min{background-position: -30px 0;}
				#coc67178 li a.min:hover{background-position: -30px -15px;}
				#coc67178 li a.max{background-position: -60px 0;}
				#coc67178 li a.max:hover{background-position: -60px -15px;}
#co453569{display:block; margin:0; padding:0; height:123px; border-style:solid; border-width:1px; border-color:#111 #999 #999 #111; line-height:1.6em; overflow:hidden;}
</style>
 <div style="height: 152px;" id="fl813691">
	<div id="eb951855">
	<div id="cob263512">
  	<div id="coh963846">
    	<ul id="coc67178">
      	<li id="pf204652hide"><a class="min" href="javascript:pf204652clickhide();" title="Hide this window">Hide this window</a></li>
        <li id="pf204652show" style="display: none;"><a class="max" href="javascript:pf204652clickshow();" title="Show this window">Show this window</a></li>
      	<li id="pf204652close"><a class="close" href="javascript:pf204652clickclose();" title="Close this window">Close this window</a></li>
      </ul>
    	&nbsp;Xuân Hùng Blog's
    </div>
    <div id="co453569"><a href="http://anhtrangxua.info/blog" target="_blank"><img src="http://anhtrangxua.info/logo.gif" width="180" border="0" height="133" alt="Xuân Hùng Blog"></a>
</a></div>
  </div></div></div>
<script>
pf204652bottomLayer = document.getElementById('fl813691');
var pf204652IntervalId = 0;
var pf204652maxHeight = 150;
var pf204652minHeight = 20;
var pf204652curHeight = 0;
function pf204652show( ){
 pf204652curHeight += 2;
 if (pf204652curHeight > pf204652maxHeight){
	clearInterval ( pf204652IntervalId );
 }
 pf204652bottomLayer.style.height = pf204652curHeight+'px';
}
function pf204652hide( ){
 pf204652curHeight -= 3;
 if (pf204652curHeight < pf204652minHeight){
	clearInterval ( pf204652IntervalId );
 }
 pf204652bottomLayer.style.height = pf204652curHeight+'px';
}
pf204652IntervalId = setInterval ( 'pf204652show()', 5 );
function pf204652clickhide(){
	document.getElementById('pf204652hide').style.display='none';
	document.getElementById('pf204652show').style.display='inline';
	pf204652IntervalId = setInterval ( 'pf204652hide()', 5 );
}
function pf204652clickshow(){
	document.getElementById('pf204652hide').style.display='inline';
	document.getElementById('pf204652show').style.display='none';
	pf204652IntervalId = setInterval ( 'pf204652show()', 5 );
}
function pf204652clickclose(){
	document.body.style.marginBottom = '0px';
	pf204652bottomLayer.style.display = 'none';
}
</script>

 = 'none';
}
</script>


- Chúc Các Bạn Thành Công

thay đổi nội dung bởi: xuanhung_it, 10-04-2010 lúc 05:48 PM
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 10-04-2010, 04:20 PM
daicahuy's Avatar
daicahuy daicahuy is offline
Moderator
 
Tham gia ngày: Feb 2010
Bài gởi: 451
Default

Thank thank rất nhiều
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 10-04-2010, 04:56 PM
NamCòi's Avatar
NamCòi NamCòi is offline
KUTE
 
Tham gia ngày: Feb 2010
Đến từ: Vannamdl.net
Bài gởi: 3,051
Default

Cho cái ảnh demo sẽ hay hơn
Chữ ký của NamCòi
Click the image to open in full size.Click the image to open in full size.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 10-04-2010, 05:52 PM
xuanhung_it's Avatar
xuanhung_it xuanhung_it is offline
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gởi: 93
Default

oke..đã fix
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 15-01-2012, 08:31 AM
kinlua's Avatar
kinlua kinlua is offline
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Bài gởi: 60
Default

sao ko dc nhỉ? cài ok mà nó ko hiện gì hết
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 15-01-2012, 04:31 PM
NamCòi's Avatar
NamCòi NamCòi is offline
KUTE
 
Tham gia ngày: Feb 2010
Đến từ: Vannamdl.net
Bài gởi: 3,051
Default

Trích:
Nguyên văn bởi kinlua View Post
sao ko dc nhỉ? cài ok mà nó ko hiện gì hết
Bạn cho cái demo mà bạn cài lên ko hiện mình xem sao, bạn chú ý điền đúng đường dẫn tới các file
Chữ ký của NamCòi
Click the image to open in full size.Click the image to open in full size.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Old 15-01-2012, 07:09 PM
kinlua's Avatar
kinlua kinlua is offline
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Bài gởi: 60
Default

Trích:
Nguyên văn bởi NamCòi View Post
Bạn cho cái demo mà bạn cài lên ko hiện mình xem sao, bạn chú ý điền đúng đường dẫn tới các file
mình làm được rồi, nhưng ko phài vào Admin - thiết lập khối, mà mình mở elements.php chèn thẳng code này vào luôn, cứ làm thiết lập khối mãi mà nó ko hiển thị
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8  
Old 19-10-2012, 07:01 PM
phuongbte's Avatar
phuongbte phuongbte is offline
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2012
Bài gởi: 66
Default

Mình cài được rồi, nhưng nó không hiện lên gì hết. Có cái khung không à. Thay đổi chiều rộng và chiều cao của cái khung ở đâu ta !!??
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời Gởi Ðề Tài Mới

Tags
, bên, cáo, góc, mod, phải, pro, quảng, trang, trái

Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:26 PM.
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
vdata

Bo-Blog Việt Nam

Bo-blog
9.9 10 13259