Go Back   Diễn Đàn Bo-Blog Việt Nam > Phụ Trợ Bo-Blog > Ứng Dụng HTML - Java - Ajax Cho Bo-blog > Temp HTML IndexAbout Me
Your Avatar

 
Trả lời Gởi Ðề Tài Mới
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
  #1  
Old 01-11-2011, 02:18 PM
vcson's Avatar
vcson is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Đến từ: Quảng Ngãi
Bài gởi: 262
Default Index 20/11 amater

Tình hình là cái host vừa die, cái domain gần hết hạng+ một số vướn bận khác nên không đủ money gia hạn cái domain. Thành thử ngồi làm cái index mừng ngày hiến chương nhà giáo VN.
Ý tưởng thì có nhưng đến chừng làm mới phát hiện mình quá gà để tự làm index nên kết quả sau 15p chỉ được có tý tẹo dưới đây, mọi người ai thích thì dùng tạm!
Demo: http://yeunghiahanh.tk
File tải đính kèm
hoặc dùng code sau:
<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title>YNH- Chào mừng hiến chương Nhà giáo Việt Nam</title>
<script language="JavaScript">
<!--
function FP_preloadImgs() {//v1.0
 var d=document,a=arguments; if(!d.FP_imgs) d.FP_imgs=new Array();
 for(var i=0; i<a.length; i++) { d.FP_imgs[i]=new Image; d.FP_imgs[i].src=a[i]; }
}

function FP_swapImg() {//v1.0
 var doc=document,args=arguments,elm,n; doc.$imgSwaps=new Array(); for(n=2; n<args.length;
 n+=2) { elm=FP_getObjectByID(args[n]); if(elm) { doc.$imgSwaps[doc.$imgSwaps.length]=elm;
 elm.$src=elm.src; elm.src=args[n+1]; } }
}

function FP_getObjectByID(id,o) {//v1.0
 var c,el,els,f,m,n; if(!o)o=document; if(o.getElementById) el=o.getElementById(id);
 else if(o.layers) c=o.layers; else if(o.all) el=o.all[id]; if(el) return el;
 if(o.id==id || o.name==id) return o; if(o.childNodes) c=o.childNodes; if(c)
 for(n=0; n<c.length; n++) { el=FP_getObjectByID(id,c[n]); if(el) return el; }
 f=o.forms; if(f) for(n=0; n<f.length; n++) { els=f[n].elements;
 for(m=0; m<els.length; m++){ el=FP_getObjectByID(id,els[n]); if(el) return el; } }
 return null;
}
// -->
</script>
</head>

<body background="http://cc7.upanh.com/25.988.33165556.fZB0/280db08a4a323f947682415cee827af8.jpg" onload="FP_preloadImgs(/*url*/'file:///C:/Users/HueCd.Com/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/FrontPageTempDir/button2F.gif',/*url*/'file:///C:/Users/HueCd.Com/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/FrontPageTempDir/button30.gif')">
<div align="center">
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="990" height="628">
    <!-- MSTableType="layout" -->
    <tr>
      <td valign="top" colspan="2" height="150">
      <!-- MSCellType="ContentHead" -->
      <embed height="150" width="990" flashvars="bannerWidth=990&bannerHeight=150&bannerSID=http://img.uu1001.cn/x3/2011-11-01/14-07/2011-11-01_ebd87a36c044eb1ad2c4b702bff5b727_0.xml&bannerXML=&bannerLink=http%3A%2F%2F&dataSource=&bid=26183161&appSource=default" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" quality="high" name="26183161" id="26183161" style="" src="http://img.uu1001.cn/bcv3.swf?v=20111012" type="application/x-shockwave-flash"/></embed></td>
    </tr>
    <tr>
      <td valign="top" height="413" bgcolor="#FFFFFF">
      <!-- MSCellType="ContentBody" -->

      <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">
<marquee style="color: #000080; font-size: 14pt">Nhân dịp hiến chương nhà giáo Việt Nam, toàn thể YNH xin gửi lời tri ân đến toàn thể các thầy, các cô những người đã dạy dỗ nâng bước chúng em vào đời!</marquee></p>
      <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="center">&nbsp;<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td style="padding: 0px; width: 1%;"> <img alt="" src="http://i609.photobucket.com/albums/tt175/hunghsmn/Data/baiviet_01.gif"></td> <td style="padding: 0px; background-image: url(http://i609.photobucket.com/albums/tt175/hunghsmn/Data/baiviet_03.gif);" width="100%"><img alt="" src="http://i609.photobucket.com/albums/tt175/hunghsmn/Data/baiviet_02.gif"></td> <td style="padding: 0px;" width="1%"> <img alt="" src="http://i609.photobucket.com/albums/tt175/hunghsmn/Data/baiviet_05.gif"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 0px; background-image: url(http://i609.photobucket.com/albums/tt175/hunghsmn/Data/baiviet1_13.gif); width: 1%;"> </td> <td style="padding: 0px;" width="100%"> </p>
      <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">
      <span style="font-size: medium"><b><font color="#CC00CC"><i>Lại một 
      mùa Hiến Chương nữa lại về. Chúng con xin gởi đến thầy cô lời chúc 
      tốt đẹp nhất. Mong thầy cô luôn vui và hạnh phúc.</i></font></b></span></p>
      <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">
      <img border="0" src="http://www2.redhill.vn/upload/news/2011/07/18/687/687.jpg" width="245" height="200" align="left"><font color="#CC00CC"><span style="font-size: medium; font-style: italic; font-weight: 700"><br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
      &quot;Mãi mãi bên con tiếng của </span></font><font color="#CC00CC">
      <span style="font-size: medium; font-style: italic; font-weight: 700">
      Thầy vang vọng. Đã xa rồi mà con ngỡ hôm qua.Bài giảng của thầy như 
      chắp cánh</span></font><font color="#CC00CC"><span style="font-size: medium; font-style: italic; font-weight: 700"> 
      ước mơ, cho con bay khỏi vùng trời cổ tích.<br>
      Có những lúc thầm lặng con ngắm, vầng trán thầy đọng lại những nếp 
      nhăn... Tuổi thơ con như những ánh trăng rằm, sao thấy được nổi lòng 
      thầy cùng năm tháng.<br>
      Đã qua rồi một thời và con đã lớn. Bài học đầu đời con hiểu được 
      thầy cô. Lời giải đáp cho con không còn là ẩn số mà cả tấm lòng thầy 
      quảng đại bao la.<br>
      Ở nơi xa theo hương bay của gió, con gởi lòng mình tôn kính đến thầy 
      yêu&quot;</span></font><p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">
      &nbsp;</td> <td style="padding: 0px; background-image: url(http://i609.photobucket.com/albums/tt175/hunghsmn/Data/baiviet1_06.gif);"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 0px;" valign="top"> <img alt="" src="http://i609.photobucket.com/albums/tt175/hunghsmn/Data/baiviet_06.gif"></td> <td style="padding: 0px; background-image: url(http://i609.photobucket.com/albums/tt175/hunghsmn/Data/baiviet_08.gif);"> <img valign="left" alt="" src="http://i609.photobucket.com/albums/tt175/hunghsmn/Data/baiviet_09a.gif" style="float: right;"> </td> <td style="padding: 0px;" align="right"> <img alt="" src="http://i609.photobucket.com/albums/tt175/hunghsmn/Data/baiviet_10.gif"></td> </tr></tbody></table></td>
      <td valign="top" rowspan="2" width="289" bgcolor="#FFFFFF">
      <!-- MSCellType="NavBody" -->
      <p align="center">
      <img border="0" src="http://d3.violet.vn/uploads/previews/blog/137/14337622_400.jpg" width="289" height="509">
<object width="285" height="61"><param name="movie" value="http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MS9kMS8xZDE0NmY4NDlmMDg3YWFkODU4ZGQ4YWU2MDM5MzhmZC5cUIbaBmUsICDN8TmfGsOG7nWkgVGjhdUngqd5fEPhdUngqlcUIbaBIEx5fDF8MQ" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed width="300" height="61" src="http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MS9kMS8xZDE0NmY4NDlmMDg3YWFkODU4ZGQ4YWU2MDM5MzhmZC5cUIbaBmUsICDN8TmfGsOG7nWkgVGjhdUngqd5fEPhdUngqlcUIbaBIEx5fDF8MQ" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object></td>
    </tr>
    <tr>
      <td valign="top" height="65" width="701" bgcolor="#FFFFFF">
      <!-- MSCellType="ContentFoot" -->
      <p align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">
<a href="http://yeunghiahanh.tk/forum">
<img border="0" id="img1" src="http://ne1.upanh.com/b3.s9.d4/2e7eee4d5c5b1056be978e569589cf8c_37367331.button2e.gif" height="45" width="200" alt="Diễn Đàn" onmouseover="FP_swapImg(1,0,/*id*/'img1',/*url*/'http://ne5.upanh.com/b5.s9.d3/ed3a9580e34a74164a6d56666b76af0e_37367335.button2f.gif')" onmouseout="FP_swapImg(0,0,/*id*/'img1',/*url*/'http://ne1.upanh.com/b3.s9.d4/2e7eee4d5c5b1056be978e569589cf8c_37367331.button2e.gif')" onmousedown="FP_swapImg(1,0,/*id*/'img1',/*url*/'http://ne6.upanh.com/b2.s11.d2/11a7519ef3fe6596c5a318e70be001b2_37367336.button30.gif')" onmouseup="FP_swapImg(0,0,/*id*/'img1',/*url*/'http://ne5.upanh.com/b5.s9.d3/ed3a9580e34a74164a6d56666b76af0e_37367335.button2f.gif')" fp-style="fp-btn: Glass Capsule 2; fp-font-size: 14; fp-transparent: 1; fp-proportional: 0" fp-title="Diễn Đàn"></a><br /></td>
    </tr>
  </table>
  <p align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><i><b>Xây dựng và 
  phát triển bởi thành viên YNH</b></i></p>
  <p align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><i><b>Hiển thị tốt 
  trên mọi trình duyệt</b></i></div>

</body>

</html>
File Kèm Theo
Kiểu File : rar index.rar (731.8 KB, 5 lần tải)
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 15-11-2011, 12:50 PM
kunhutpro's Avatar
kunhutpro kunhutpro is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Bài gởi: 8
Default

bị lỗi fone bạn ơi
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 15-11-2011, 02:17 PM
GiangCòi's Avatar
GiangCòi GiangCòi is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2011
Bài gởi: 17
Default

thanks for share
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 18-11-2011, 10:28 AM
bratsadlove's Avatar
bratsadlove bratsadlove is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2010
Bài gởi: 148
Default

http://hoiucvn.co.cc/teacherday/ cái này được k
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 18-11-2011, 11:07 AM
xuandan22's Avatar
xuandan22 xuandan22 is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gởi: 620
Default

chút nữa anh rip anh share
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 19-11-2011, 07:58 AM
Beelly's Avatar
Beelly Beelly is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: May 2011
Bài gởi: 14
Default

Trích:
Nguyên văn bởi bratsadlove View Post
Share đi năm sau xài
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Old 20-11-2011, 01:45 PM
Peace's Avatar
Peace Peace is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Sep 2011
Bài gởi: 2
Default

Link không down được mà
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8  
Old 20-11-2011, 02:05 PM
dungleanh83's Avatar
dungleanh83 dungleanh83 is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gởi: 26
Default

Trích:
Nguyên văn bởi Peace View Post
Link không down được mà
Bạn coppy đoạn code trên rồi về sửa và rồi thêm hình cũng đc mà
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời Gởi Ðề Tài Mới

Tags
20/11, amater, index

Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:39 AM.
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
vdata

Bo-Blog Việt Nam

Bo-blog
9.9 10 13259