Go Back   Diễn Đàn Bo-Blog Việt Nam > Phụ Trợ Bo-Blog > Thủ Thuật Bo-BlogAbout Me
Your Avatar

 
Trả lời Gởi Ðề Tài Mới
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
  #1  
Old 22-04-2012, 09:13 PM
hoangpro's Avatar
hoangpro is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Apr 2011
Bài gởi: 19
Default Cho mình hỏi lỗi click nút Like

Các bạn cho mình hỏi sao lại xảy ra lỗi này và cách khắc phục
Cám ơn các bạn đã giúp đỡ
Ví dụ mình muốn like bài viết này để đăng lên wall facebook http://phuchoangit.com/read.php/346.htm
Xuất hiện báo lỗi
Click the image to open in full size.


Và khi bỏ liên kết site http://phuchoangit.com/ lên thì báo lỗi
Click the image to open in full size.
Các bạn cho t hỏi đây là lỗi cho Host hay Domain?
Cách khắc phục-tớ xin cám ơn nhiều
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 23-04-2012, 03:09 PM
hoangpro's Avatar
hoangpro hoangpro is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Apr 2011
Bài gởi: 19
Default

các đại hiệp đâu cả rồi nhở
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 24-04-2012, 06:04 AM
NamCòi's Avatar
NamCòi NamCòi is offline
KUTE
 
Tham gia ngày: Feb 2010
Đến từ: Vannamdl.net
Bài gởi: 3,051
Default

2 cái link bạn nên bỏ 1 cái link đi nhé
xem lại code link bạn chèn có lỗi
khắc phục ko đc send file element.php lên mình làm
Chữ ký của NamCòi
Click the image to open in full size.Click the image to open in full size.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 24-04-2012, 06:58 AM
Tiến Nava's Avatar
Tiến Nava Tiến Nava is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Đến từ: MaiHanhPhuc.Org
Bài gởi: 314
Gửi tin nhắn qua Yahoo chát tới Tiến Nava
Default

gửi code lên đo pro
Chữ ký của Tiến Nava Dịch vụ chụp ảnh cưới tại đà nẵng
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 24-04-2012, 03:02 PM
hoangpro's Avatar
hoangpro hoangpro is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Apr 2011
Bài gởi: 19
Default

File element.php đây !các bác xem và fix hộ em

Trích:
<?PHP
$elements['header']=<<<eot
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="{language}">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<meta http-equiv="Content-Language" content="UTF-8" />
<meta content="all" name="robots" />
<meta name="author" content="{blogname}" />
<meta name="description" content="{blogdesc}" />
<meta name="keywords" content="{blogkeywords}" />
{baseurl}
<script type="text/javascript" src="template/Nhom/js/dfFlexiGrid_inc.js"></script>
<script type="text/javascript" src="template/Nhom/js/dfFlexiGrid.js"></script>
<script type="text/javascript" src="template/Nhom/js/dfFlexiGrid.js"></script>
<script type="text/javascript" src="template/Nhom/js/him.js"></script>
<link rel="alternate" title="{blogname}" href="feed.php" type="application/rss+xml" />
{csslocation}
<title>{pagetitle}{blogname} - {blogdesc}</title>
<script type="text/javascript" src="images/js/common.js?jsver={codeversion}"></script>
{ajax_js}
{extraheader}
</head>
<body class="pagebg">
eot;


$elements['displayheader']=<<<eot
<div class="wrapper toppad">

<!-- HEAD -->


<div class="tophead"><div class="dleft"><div class="dright">
<h1 class="zeoslogo"><img src="template/Nhom/images/LOGO.png" border="0" alt="{pagetitle}{blogname} - {blogdesc}"></h1>
<div class="tophead_i1">
<div class="blockinform"><div class="dleft"><div class="dright">


<div class="settings">
<span></span>
</div>
<div class="bicont" style="line-height: normal;">
<table style="height: 79px;">
<tr>
<td style="vertical-align: middle;">
<a href="/" target="_blank"><h3></h3></a>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<!-- END BLOCKINFORM -->
</div></div></div>
</div>
<div class="tophead_i2">
<!-- SEARCH -->
<div class="searchbox">
<form method="post" action="visit.php">
<div class="sinputt">
<input name="job" type="hidden" value="search"/>
<input name="searchmethod" type="hidden" value="2"/>
<div><div>
<input name="keyword" type="text" id="search-text" alt="Tìm kiếm" class="keyword" value="Tìm kiếm tại phuchoangit.com ..." onblur="if(this.value=='') this.value='Tìm kiếm tại phuchoangit.com ...';" onfocus="if(this.value=='Tìm kiếm tại phuchoangit.com ...') this.value='';" title="Nhập nội dung cần tìm vào đây"/>
<input name="keyword" type="text" id="search-text" alt="Tìm kiếm" class="keyword" value="Tìm kiếm tại phuchoangit.com ..." onblur="if(this.value=='') this.value='Tìm kiếm tại phuchoangit.com ...';" onfocus="if(this.value=='Tìm kiếm tại phuchoangit.com ...') this.value='';" title="Nhập nội dung cần tìm vào đây"/>
</div></div>
</div>
<div class="submit">
<input class="btn" onmouseover="this.className='btnhover'" onmouseout="this.className='btn'" value="Search" type="image" src="{$template['images']}/spacer.gif" />
</div>
</form>
</div>
<!-- END SEARCH -->
</div>
</div></div></div>
<!-- END HEAD --><!-- MENU -->
<div class="topmenu"><div class="dleft"><div class="dright">
<li>{section_head_components}</li>
</div></div></div>
<!-- END MENU -->
eot;


$elements['mainpage']=<<<eot
<div class="s_left"><div class="s_right"><div class="s_mid"><div class="container">
<div id="mainWrapper">
<div id="left_column">
<div class="sidebarOne">
<!--global:{section_side_components_one}-->
</div>
</div>
<div id="right_column">
<div class="sidebarTwo">
<!--global:{section_side_components_two}-->
</div>
</div>
<div id="wrap">
<div id="page-header">
<span class="side-left"></span>
<div id="page-header-inner">

</div>
<span class="side-right"></span>
</div>
<div id="content">
<div id="innerContent">
<div class="cblock" style="display: {ifannouncement}">
<div class="bbr_head"><div></div></div>
<div class="bbr_mid"><div class="bbr_mid">
<div class="maincont">{topannounce}</div>


</div>
</div>
<div class="bbr_foot"><div></div></div>
</div>
<div class="cblock" style="display: {iftoppage}">
<div class="bbr_head"><div></div></div>
<div class="bbr_mid"><div class="bbr_mid">
<div class="maincont"><center>{pagebar}</center></div>


</div>
</div>
<div class="bbr_foot"><div></div></div>
</div>
{mainpart}
<div class="cblock" style="display: {ifbottompage}">
<div class="bbr_head"><div></div></div>
<div class="bbr_mid"><div class="bbr_mid">
<div class="maincont"><center>{pagebar}</center></div>


</div>
</div>
<div class="bbr_foot"><div></div></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
eot;


$elements['otherpage']=<<<eot
<div id="mainWrapper">
<div id="content">
<div id="innerContent">
<div class="formbox">
{mainpart}
</div>
</div>
</div>
eot;


$elements['displayfooter']=<<<eot
</div>
</div>
</div></div></div>
<div class="footer"><div class="dleft"><div class="dright">
<div class="copyright">
<script language="JavaScript1.2">
/Flashing Neon /
var message="Copyright © 2012 Phuchoangit.Com All Rights Reserved."
var neonbasecolor="blue"
var neontextcolor="red"
var neontexsize="4"
var neontextcolor2="#3090C7"
var flashspeed=50 // speed of flashing in milliseconds
var flashingletters=2 // number of letters flashing in neontextcolor
var flashingletters2=15 // number of letters flashing in neontextcolor2 (0 to disable)
var flashpause=0 // the pause between flash-cycles in milliseconds
///No need to edit below this line/////
var n=0
if (document.all||document.getElementById){
document.write('<font color="'+neonbasecolor+neontexsize+'">')
for (m=0;m<message.length;m++)
document.write('<span id="neonlight'+m+'">'+message.charAt(m)+'</span>')
document.write('</font>')
}
else
document.write(message)
function crossref(number){
var crossobj=document.all? eval("document.all.neonlight"+number) : document.getElementById("neonlight"+number)
return crossobj
}
function neon(){
//Change all letters to base color
if (n==0){
for (m=0;m<message.length;m++)
crossref(m).style.color=neonbasecolor
}
//cycle through and change individual letters to neon color
crossref(n).style.color=neontextcolor
if (n>flashingletters-1) crossref(n-flashingletters).style.color=neontextcolor2
if (n>(flashingletters+flashingletters2)-1) crossref(n-flashingletters-flashingletters2).style.color=neonbasecolor
if (n<message.length-1)
n++
else{
n=0
clearInterval(flashing)
setTimeout("beginneon()",flashpause)
return
}
}
function beginneon(){
if (document.all||document.getElementById)
flashing=setInterval("neon()",flashspeed)
}
beginneon()
</script>
</div>


Please specify source Phuchoangit.Com if you release information from this site.</span>
<div id="processtime">
</div>
</div>
</div></div></div>
<div class="footblik"><div class="dleft"><div class="dright"></div></div></div>
<br /><br />
</div>
eot;


$elements['footer']=<<<eot
</body>
</html>
eot;


$elements['displayall']=<<<eot
{headerhtml}
{headmenu}
{bodymenu}
{sidemenu}
{footmenu}
{footerhtml}
eot;


$elements['msgbox']=<<<eot
<div class="tips">Tips:<br/>{message}</div>
eot;


$elements['sideblock']=<<<eot
<div class="block_t1">
<div class="dbtm">
<div class="dtop">
<h3 onclick='showhidediv("sidebar_{id}");'>{title}</h3>
</div>
<div class="dcont">
<div class="panel-content" id="sidebar_{id}" style="display: {ifextend}">
{content}
</div>
</div>
</div>
</div>
eot;


$elements['sideblock_topads']='';
$elements['sideblock_music']='';


$elements['excerpt']=<<<eot


<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" align="center">
<div class="base">
<div class="bheading"><div><div><div><div><div>
<span>{entrycate}</span>
<h1>{entrytitle}</h1>
</div></div></div></div></div></div>
<div class="bbr_mid"><div class="bbr_mid">
<div class="maincont">


<div class="infostore">
<div class="isicons">
<span><img src="template/Nhom/images/edit.png" border="0" /></span>
<span></span>
</div>
<span class="arg" style="margin-top:-5px;"><span id="starid566"><img src="template/Nhom/images/others/unstarred.gif" alt="" title="Chưa đánh sao" border="0"/></span><img src="images/weather/blank.gif" alt="Unknown" title="Unknown"/></span>
<span class="arg"><img class="si_author" src="template/Nhom/images/spacer.gif" alt="Author" title="Author" />Tác giả: {entryauthor}</span>
<span class="arg"><img src="template/Nhom/images/spaceinfo.gif" alt="|" /></span>


<span class="arg"><img class="si_date" src="template/Nhom/images/spacer.gif" alt="Date" title="Date" />{entrytime}</span>
<span class="arg"><img class="si_date" src="template/Nhom/images/spacer.gif" alt="Date" title="Date" /></span>
<div class="clr"></div>
</div>

<div class="textbox-content">{entrycontent}</div>
<div style="border-top:1px solid #ccc;margin-top:10px;"> Tags: {alltags}</div>


<div class="clr"></div>
</div>
</div></div>
<div class="morelink"><div class="ml"><div class="ml">
<div class="argrate"></div>
<span class="argmore"></span>
<span style="cursor: pointer;" class="arg"><img class="ml_com" src="template/Nhom/images/spacer.gif" alt="Comments" title="Comments" /><b>{entrycomment}</b></span>
<span class="arg"><b>{entryviews}</b></span>


</div></div></div>
</div>
</table>
eot;


$elements['excerptontop']=<<<eot
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" align="center">
<div class="base">
<div class="bheading"><div><div><div><div><div>
<span>{entrycate}</span>
<h1>{entrytitle}</h1>
</div></div></div></div></div></div>
<div class="bbr_mid"><div class="bbr_mid">
<div class="maincont">


<div class="infostore">
<div class="isicons">
<span><img src="template/Nhom/images/edit.png" border="0" /></span>
<span></span>
</div>
<span class="arg" style="margin-top:-5px;"><span id="starid566"><img src="template/Nhom/images/others/unstarred.gif" alt="" title="Chưa đánh sao" border="0"/></span><img src="images/weather/blank.gif" alt="Unknown" title="Unknown"/></span>
<span class="arg"><img class="si_author" src="template/Nhom/images/spacer.gif" alt="Author" title="Author" />Tác giả: {entryauthor}</span>
<span class="arg"><img src="template/Nhom/images/spaceinfo.gif" alt="|" /></span>


<span class="arg"><img class="si_date" src="template/Nhom/images/spacer.gif" alt="Date" title="Date" />{entrytime}</span>
<span class="arg"><img class="si_date" src="template/Nhom/images/spacer.gif" alt="Date" title="Date" /></span>
<div class="clr"></div>
</div>

<div class="textbox-content">{entrycontent}</div>
<div style="border-top:1px solid #ccc;margin-top:10px;"> Tags: {alltags}</div>


<div class="clr"></div>
</div>
</div></div>
<div class="morelink"><div class="ml"><div class="ml">
<div class="argrate"></div>
<span class="argmore"></span>
<span style="cursor: pointer;" class="arg"><img class="ml_com" src="template/Nhom/images/spacer.gif" alt="Comments" title="Comments" /><b>{entrycomment}</b></span>
<span class="arg"><b>{entryviews}</b></span>


</div></div></div>
</div>
</table>
eot;


$elements['viewentry']=<<<eot
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" align="center">
<div class="base">
<div class="bheading"><div><div><div><div><div>
<span>{entrycate}</span>
<h1>{entrytitle}</h1>
</div></div></div></div></div></div>
<div class="bbr_mid"><div class="bbr_mid">
<div class="maincont">


<div class="infostore">
<div class="isicons">
<span><img src="template/Nhom/images/edit.png" border="0" /></span>
<span></span>
</div>
<span class="arg" style="margin-top:-5px;"><span id="starid566"><img src="template/Nhom/images/others/unstarred.gif" alt="" title="Chưa đánh sao" border="0"/></span><img src="images/weather/blank.gif" alt="Unknown" title="Unknown"/></span>
<span class="arg"><img class="si_author" src="template/Nhom/images/spacer.gif" alt="Author" title="Author" />Tác giả: {entryauthor}</span>
<span class="arg"><img src="template/Nhom/images/spaceinfo.gif" alt="|" /></span>


<span class="arg"><img class="si_date" src="template/Nhom/images/spacer.gif" alt="Date" title="Date" />{entrytime}</span>
<span class="arg"><img class="si_date" src="template/Nhom/images/spacer.gif" alt="Date" title="Date" /></span>
<div class="clr"></div>
</div>

<div class="textbox-content">{entrycontent}</div>
<div style="border-top:1px solid #ccc;margin-top:10px;"> Tags: {alltags}</div>


<div class="clr"></div>
</div>
</div></div>
<div class="morelink"><div class="ml"><div class="ml">
<div class="argrate"></div>
<span class="argmore"></span>
<span style="cursor: pointer;" class="arg"><img class="ml_com" src="template/Nhom/images/spacer.gif" alt="Comments" title="Comments" /><b>{entrycomment}</b></span>
<span class="arg"><b>{entryviews}</b></span>


</div></div></div>
</div>
</table>
eot;
$elements['list']=<<<eot
<tr>
<td class="listbox-entry">
[{entrycate}] {entrytitle}
</td>
<td class="listbox-entry" style="word-break: normal;" align="center">{entryauthor}</td>
<td class="listbox-entry" width="70" align="center">{entrydate}</td>
</tr>
eot;


$elements['listbody']=<<<eot
<div class="listbox">
<div class="listbox-table">
<table cellpadding="2" cellspacing="0" width="100%">
<tr>
<td class="listbox-header">{$lnc[237]}</td>
<td class="listbox-header" style="word-break: normal;">{$lnc[238]}</td>
<td class="listbox-header">{$lnc[239]}</td>
</tr>
{listbody}
</table>
</div>
</div>
eot;


$elements['comment']=<<<eot
<div class="cblock">
<div class="bbr_head"><div></div></div>
<div class="bbr_mid"><div class="bbr_mid">
<div class="maincont">
<div class="commentbox-title">
{replier} {replieremail} {replierhomepage} {replierip}
<div class="commentbox-label">{replytime} {addadminreply} {deladminreply} {delreply} {blockreply}</div>
</div>
<div class="commentbox-content">
{replycontent}
<div class="quote" style="display: {ifadminreplied}" id="replied_{commentid}">
<div class="quote-title">{adminrepliershow}</div>
<div class="quote-content">{adminreplycontent}</div>
</div>
</div>
<div id="{commentid}" style="display: none">{adminreplybody}</div>


</div>


</div>
</div>
<div class="bbr_foot"><div></div></div>
</div>
eot;


$elements['trackback']=<<<eot
<div class="trackbackbox">
<b class="rtop"><b class="r1"></b><b class="r2"></b><b class="r3"></b><b class="r4"></b></b>
<div class="trackbackbox-title">
{tbtitle}
<div class="trackbackbox-label">
[{tbtime}] {delreply}
</div>
</div>
<div class="trackbackbox-content">
{$lnc[240]}<a href="{tburl}" target="_blank">{tbblogname}</a><br/>
{$lnc[76]}{tbcontent}
</div>
<b class="rbottom"><b class="r4"></b><b class="r3"></b><b class="r2"></b><b class="r1"></b></b>
</div>
eot;


$elements['form_reply']=<<<eot
<a name="reply"></a>
<div id="commentForm">
<b class="rtop"><b class="r1"></b><b class="r2"></b><b class="r3"></b><b class="r4"></b></b>
<form name="visitorinput" id="visitorinput" method="post" action="javascript: ajax_submit('{jobnow}');">
<div class="formbox-comment">
<div class="formbox-comment-title">{formtitle}</div>
<div class="formbox-comment-input">
{if_neednopsw_begin}
<input name="v_replier" id="v_replier" type="text" size="30" class="text" value="{replier}" {disable_replier}/>&nbsp; {$lnc[246]} {additional}
<br />
<input name="v_password" id="v_password" type="password" size="30" class="text" value="{password}" {disable_password}/>&nbsp; {$lnc[133]} ({$lnc[247]})
<br />
<input name="v_repurl" id="v_repurl" type="text" size="30" class="text" value="{repurl}" />&nbsp; {$lnc[170]}
<br />
<input name="v_repemail" id="v_repemail" type="text" size="30" class="text" value="{repemail}" />&nbsp; {$lnc[248]}
{if_neednopsw_end}
{if_openid_begin}
<div id="commentbox-openid" style="display: none;">
<input name="openid_url" id="openid_url" type="text" size="28" class="text" value="{repopenurl}" {disable_openurl}/>&nbsp; {$lnc[314]}
</div>
{if_openid_end}
</div>
<div class="formbox-comment-tool">
<div id="choose-options-panel">
<a onclick="showhidediv('commentbox-openid')" style="cursor:hand;cursor:pointer;"><img src="{$template['images']}/openid.png" alt="OpenID登入" title="OpenID登入" border="0"/></a>
<a onclick="showhidediv('set')" style="cursor:hand;cursor:pointer;"><img src="{$template['images']}/options.png" alt="权限选项" title="{$lnc[242]}, {$lnc[243]}, {$lnc[38]}{$lnc[245]}, {$lnc[284]}" border="0"/></a>
<a onclick="showhidediv('emots')" style="cursor:hand;cursor:pointer;"><img src="{$template['images']}/emots.png" alt="{$lnc[241]}" title="{$lnc[244]}" border="0"/></a>
</div>
<div id="set" class="choose-options" style="display: none;">
<div class="choose-options-content">
<input name="stat_html" id="stat_html" type="checkbox" value="1" style="background-color: #eee" {disable_html} /> {$lnc[242]}
<input name="stat_ubb" id="stat_ubb" type="checkbox" value="1" style="background-color: #eee" {disable_ubb} /> {$lnc[243]}
<input name="stat_emot" id="stat_emot" type="checkbox" value="1" style="background-color: #eee" {disable_emot} /> {$lnc[244]}
<input name="stat_property" id="stat_property" type="checkbox" value="1" onclick="promptreppsw();" style="background-color: #eee"/> {$lnc[38]}{$lnc[245]}
{if_neednopsw_begin}
<input name="stat_rememberme" id="stat_rememberme" type="checkbox" value="1" {checked_rememberme} onclick="quickremember();" style="background-color: #eee"/> {$lnc[284]} {if_neednopsw_rawend}
</div>
</div>
<div id="emots" class="choose-options" style="display: none;">
<div class="choose-options-content">
{emots}
</div>
</div>
<div id="ubb">{ubbcode}</div>
</div>
{if_securitycode_begin}<script type="text/javascript">securitycodejs="{$lnc[249]} <span id='securityimagearea'><img src='inc/securitycode.php?rand={rand}' alt='' title='{$lnc[250]}'/></span> <input name='v_security' id='v_security' type='text' size='4' maxlength='4' class='text' /> {$lnc[251]} [<a href=\"javascript: refreshsecuritycode('securityimagearea', 'v_security');\">{$lnc[283]}</a>]";</script> {if_securitycode_end}
<textarea name="v_content" id="v_content" cols="70" rows="10" onkeydown="ctrlenterkey(event);" onfocus="if (securitycodejs!=null) {document.getElementById('showsecuritycode').inner HTML=securitycodejs; securitycodejs=null;}"></textarea><br /> <span id="showsecuritycode"></span>
<div style="padding-top:10px">
{hidden_areas}
<input type="button" name="btnSubmit" id="btnSubmit" value="{$lnc[25]}" class="button" onclick="ajax_submit('{jobnow}'); return false;"/>&nbsp;
<input name="reset" id="reset" type="reset" value="{$lnc[252]}" class="button" />
</div>
</div>
</form>
<b class="rbottom"><b class="r4"></b><b class="r3"></b><b class="r2"></b><b class="r1"></b></b>
</div>
eot;


$elements['endviewentry']=<<<eot
<div class="comment-pages">
{innerpages}
</div>
</div>
{form_reply}
eot;


$elements['entryadditional']=<<<eot
<div style="margin-top: 9px;">
<img src="{$template['images']}/readmore.gif" alt=""/>{readmore}
</div>
eot;


$elements['login']=<<<eot
<form name="register" method="post" action="login.php?job=verify">
<table cellspacing="1" width="500" align="center" class="formbox">
<tr><td class="formbox-title" colspan="2">{$lnc[253]} [<a href="login.php?job=register">{$lnc[254]}</a>]</td></tr>
<tr>
<td class="formbox-rowheader">{$lnc[132]}</td>
<td class="formbox-content"><input name="username" type="text" id="username" size="24" class="text" />
</tr>
<tr>
<td class="formbox-rowheader">{$lnc[133]}</td>
<td class="formbox-content"><input name="password" type="password" id="password" size="16" class="text" />
</tr>
<tr>
<td class="formbox-rowheader">{$lnc[255]}</td>
<td class="formbox-content"><input name="savecookie" type="radio" id="savecookie" value="0"/>{$lnc[256]} <input name="savecookie" type="radio" id="savecookie" value="3600"/>{$lnc[257]} <input name="savecookie" type="radio" id="savecookie" value="86400"/>{$lnc[258]} <input name="savecookie" type="radio" id="savecookie" value="604800"/>{$lnc[259]} <input name="savecookie" type="radio" id="savecookie" value="2592000"/>{$lnc[260]} <input name="savecookie" type="radio" id="savecookie" value="31104000"/>{$lnc[261]}
</tr>
{lvstart}
<tr>
<td class="formbox-rowheader">{$lnc[249]}</td>
<td class="formbox-content"><span id='securityimagearea'><img src="inc/securitycode.php?rand={rand}" alt="" title="{$lnc[250]}"/></span> <input name="securitycode" type="text" id="securitycode" size="16" class="text" /> {$lnc[251]} [<a href="javascript: refreshsecuritycode('securityimagearea', 'securitycode');">{$lnc[283]}</a>]
</tr>
{lvend}
<tr>
<td class="formbox-content"></td>
<td class="formbox-content">
<input name="Submit" type="submit" id="Submit" value="{$lnc[25]}" class="button" /> &nbsp;
<input name="Reset" type="reset" id="Reset" value="{$lnc[252]}" class="button" />
</td>
</tr>
</table>
</form>
eot;


$elements['contentpage']=<<<eot
<div class="pagebox-title"><h4>{title}</h4></div>
<div class="pagebox-content">
{contentbody}
</div>
eot;


$elements['taglist']=<<<eot
<table width="98%" align="center" cellpadding="4" cellspacing="0">
<tr><td>{tagcategory}</td></tr>
<tr><td style="word-break: none; word-wrap: break-word;">{tagcontent}</td></tr>
<tr><td>{tagextra}</td></tr>
</table>
<br/><br/>
eot;


$elements['register']=<<<eot
<form name="register" method="post" action="{job}">
<table cellspacing="1" width="500" align="center" class="formbox">
<tr><td class="formbox-title" colspan="2">{title} {$lnc[262]}</td></tr>
{registerbody}
<tr><td colspan="2" align="center"><input type="submit" value="{$lnc[25]}" class="button"/> <input type="reset" value="{$lnc[252]}" class="button"/></td></tr>
</table>
</form>
eot;


$elements['normaltable']=<<<eot
<table cellspacing="0" width="500" align="center" class="formbox">
{tablebody}
</table>
eot;


$elements['normaltablewithtitle']=<<<eot
<table cellspacing="0" width="500" align="center" class="formbox">
<tr><td class="formbox-title" colspan="6">{title}</td></tr>
{tablebody}
</table>
eot;


$elements['form_eachline']=<<<eot
<tr>
<td class="formbox-rowheader">{text}</td>
<td class="formbox-content">{formelement}</td>
</tr>
eot;


$elements['eachlink']=<<<eot
<div class="linkbody">
<div class="linkimg">{logo}</div>
<div class="linktxt"><span class="linktitle">{title}</span><br/>
<span class="linkdesc">{desc}</span></div>
</div>
eot;


$elements['linkdiv']=<<<eot
<div class="linkover">
<div class="linkgroup">{title}</div>
<div class="linkgroupcontent">{tablebody}</div>
</div>
eot;


$elements['viewpage']=<<<eot
<div class="pagebox">
<div class="pagebox-title">
<h4>
{entrytitle}
</h4>
</div>
<div class="pagebox-content">
{entrycontent}
</div>
</div>
eot;
//Message page
$elements['tips']=<<<eot
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="{language}">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<meta http-equiv="Content-Language" content="UTF-8" />
{csslocation}
<title>{blogname} - {blogdesc}</title>
<script type="text/javascript" src="images/js/common.js"></script>
</head>
<body>
<center>
<div class="messagebox">
<div class="messagebox-title">{title}</div>
<div class="messagebox-content">
{tips}
</div>
<div class="messagebox-bottom"><a href="javascript: window.history.back();">{$lnc[263]}</a> | <a href="index.php">{$lnc[88]}</a> {admin_plus}</div>
</div>
</center>
</div>


</body>
</html>
eot;
?>

thay đổi nội dung bởi: hoangpro, 24-04-2012 lúc 03:10 PM
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 25-04-2012, 06:56 AM
NamCòi's Avatar
NamCòi NamCòi is offline
KUTE
 
Tham gia ngày: Feb 2010
Đến từ: Vannamdl.net
Bài gởi: 3,051
Default

ý quên cái này là plugin tưởng bạn chèn trong elemen@@
bạn send cái plugin lên đi, mà mình thấy ở trên có cái like rùi ở dưới lại có thêm cái nữa
Chữ ký của NamCòi
Click the image to open in full size.Click the image to open in full size.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Old 25-04-2012, 10:32 AM
hoangpro's Avatar
hoangpro hoangpro is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Apr 2011
Bài gởi: 19
Default

Mình xóa 1 cái đi rùi..mà mình nghĩ ko phải do lỗi Plugin
cái kia mình xài copyright3 của champi.mình đính kèm rồi, bạn xem giúp.
File Kèm Theo
Kiểu File : rar copyright3.rar (1.3 KB, 2 lần tải)
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8  
Old 25-04-2012, 03:47 PM
NamCòi's Avatar
NamCòi NamCòi is offline
KUTE
 
Tham gia ngày: Feb 2010
Đến từ: Vannamdl.net
Bài gởi: 3,051
Default

nút này của facebook hình như bị lỗi rùi bạn ko có site nào dùng đc cả
Chữ ký của NamCòi
Click the image to open in full size.Click the image to open in full size.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9  
Old 25-04-2012, 04:12 PM
hoangpro's Avatar
hoangpro hoangpro is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Apr 2011
Bài gởi: 19
Default

mình thay nút Like khác vào vẫn không dùng đc.ko hiểu bị lỗi j.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #10  
Old 25-04-2012, 04:22 PM
NamCòi's Avatar
NamCòi NamCòi is offline
KUTE
 
Tham gia ngày: Feb 2010
Đến từ: Vannamdl.net
Bài gởi: 3,051
Default

like của fb bị lỗi mà dùng sao đc bạn
Chữ ký của NamCòi
Click the image to open in full size.Click the image to open in full size.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời Gởi Ðề Tài Mới

Tags
cho, click, hỏi, lỗi, mình, nút

Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:03 AM.
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
vdata

Bo-Blog Việt Nam

Bo-blog
9.9 10 13259