Go Back   Diễn Đàn Bo-Blog Việt Nam > Phụ Trợ Bo-Blog > Ứng Dụng HTML - Java - Ajax Cho Bo-blog > HTMLAbout Me
Your Avatar

 
Trả lời Gởi Ðề Tài Mới
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
  #1  
Old 18-11-2010, 10:42 PM
vcson's Avatar
vcson is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Đến từ: Quảng Ngãi
Bài gởi: 262
Cool Code đếm ngược đến Noel

Code đếm ngược đến Noel
Nếu muốn ngược đến tết thì dở lịch ra xem tết âm lịch trúng ngày mấy dương để sửa cho đúng!

<!-- dem_nguoc -->

<br/><center>
<div align="center"><font color="red" size="3">
<b>

<script>
function setcountdown(theyear,themonth,theday){
yr=theyear;mo=themonth;da=theday
}

setcountdown(2010,12,24)

var occasion="Giáng Sinh- Noel 2010 "
var message_on_occasion="Chào "

var countdownwidth='480px'
var countdownheight='20px'
var countdownbgcolor='lightblack'
var opentags='<font face="Verdana"><small>'
var closetags='</small></font>'
var montharray=new Array("Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec")
var crosscount=''

function start_countdown(){
if (document.layers)
document.countdownnsmain.visibility="show"
else if (document.all||document.getElementById)
crosscount=document.getElementById&&!document.all?document.getElementById("countdownie") : countdownie
countdown()
}

if (document.all||document.getElementById)
document.write('<span id="countdownie" style="width:'+countdownwidth+'; background-color:'+countdownbgcolor+'"></span>')

window.onload=start_countdown


function countdown(){
var today=new Date()
var todayy=today.getYear()
if (todayy < 1000)
todayy+=1900
var todaym=today.getMonth()
var todayd=today.getDate()
var todayh=today.getHours()
var todaymin=today.getMinutes()
var todaysec=today.getSeconds()
var todaystring=montharray[todaym]+" "+todayd+", "+todayy+" "+todayh+":"+todaymin+":"+todaysec
futurestring=montharray[mo-1]+" "+da+", "+yr
dd=Date.parse(futurestring)-Date.parse(todaystring)
dday=Math.floor(dd/(60*60*1000*24)*1)
dhour=Math.floor((dd%(60*60*1000*24))/(60*60*1000)*1)
dmin=Math.floor(((dd%(60*60*1000*24))%(60*60*1000))/(60*1000)*1)
dsec=Math.floor((((dd%(60*60*1000*24))%(60*60*1000))%(60*1000))/1000*1)
//if on day of occasion
if(dday<=0&&dhour<=0&&dmin<=0&&dsec<=1&&todayd==da){
if (document.layers){
document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.write(opentags+message_on_occasion+closetags)
document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.close()
}
else if (document.all||document.getElementById)
crosscount.innerHTML=opentags+message_on_occasion+closetags
return
}
//if passed day of occasion
else if (dday<=-1){
if (document.layers){
document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.write(opentags+"Chúc bạn Giáng sinh an lành! "+closetags)
document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.close()
}
else if (document.all||document.getElementById)
crosscount.innerHTML=opentags+"Chúc bạn Giáng sinh an lành "+closetags
return
}
//else, if not yet
else{
if (document.layers){
document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.write(opentags+dday+ " days, "+dhour+" hours, "+dmin+" minutes, and "+dsec+" seconds left until "+occasion+closetags)
document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.close()
}
else if (document.all||document.getElementById)
crosscount.innerHTML="Còn " +opentags+dday+ " ngày, "+dhour+" Giờ, "+dmin+" Phút "+dsec+" Giây nữa là đến "+occasion+closetags
}
setTimeout("countdown()",1000)
}
</script></font>
<br/><br/><font size=2 color=blue><b><i>
Chúc các bạn Giáng sinh an lành!
</i></b></font></b>
</div>         

<br/><br/>

<!-- end.dem_nguoc -->

Học hỏi là chính, rất mong ủng hộ!
Chung tay xây dựng VietBoBlog.Net thành sân chơi bổ ích Cộng đồng Bo-Blog Việt

Sr: Em quên demo
http://nhankietqn.tk/web/index.php

thay đổi nội dung bởi: vcson, 18-11-2010 lúc 10:48 PM
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 18-11-2010, 10:43 PM
thanhluan710's Avatar
thanhluan710 thanhluan710 is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gởi: 112
Gửi tin nhắn qua Yahoo chát tới thanhluan710
Default

Cia này hay đó
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời Gởi Ðề Tài Mới

Tags
code, ngược, noel, đếm, đến

Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:13 PM.
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
vdata

Bo-Blog Việt Nam

Bo-blog
9.9 10 13259