Go Back   Diễn Đàn Bo-Blog Việt Nam > Bo-Blog > Cài đặt - Sử dụng Bo-Blog > Hỏi Đáp Lỗi Bo-BlogAbout Me
Your Avatar

 
Trả lời Gởi Ðề Tài Mới
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
  #1  
Old 20-08-2010, 05:53 PM
hathainb's Avatar
hathainb is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2010
Bài gởi: 27
Default Lỗi banner ko choán hết mà để lại phần trắng...

Chào các bác! Hiện nay em đang chạy cái bo-blog mới nhưng bây h cái baner nó lại bị nằm giữa như thế này: Em ko biết chỉnh các thông số như thế nào cho ok nữa. Nó cứ để lại phần trắng ở hai bên.
Các bác xem rồi giúp em vơi nhé !
Cảm ơn các bác rất nhiều!

thay đổi nội dung bởi: hathainb, 23-09-2010 lúc 03:10 PM
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 20-08-2010, 05:55 PM
Zzanchoi26zZ's Avatar
Zzanchoi26zZ Zzanchoi26zZ is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Đến từ: Earth
Bài gởi: 283
Gửi tin nhắn qua Yahoo chát tới Zzanchoi26zZ
Default

chỉnh width và height của banner lớn ra .....
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 20-08-2010, 06:01 PM
hathainb's Avatar
hathainb hathainb is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2010
Bài gởi: 27
Default

Em chỉnh rồi nhưng nó vẫn không chịu nhận ạ !
<?PHP
$elements['header']=<<<eot
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="{language}">
<head>
<meta name="google-site-verification" content="Njp-S1MEctDE1S8LIlzSP6HIsgl5O1hAizUeVT3ac-k" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<meta http-equiv="Content-Language" content="UTF-8" />
<link rel="shortcut icon" href="template/Gami Group/images/thatlong.ico" type="image/x-icon"/>
<meta content="all" name="robots" />
<meta name="author" content="{blogname}" />
<meta name="description" content="{blogdesc}" />
<meta name="keywords" content="{blogkeywords}" />
{baseurl}
<script type="text/javascript" src="template/Gami Group/js/dfFlexiGrid_inc.js"></script>
<script type="text/javascript" src="template/Gami Group/js/dfFlexiGrid.js"></script>
<link rel="alternate" title="{blogname}" href="feed.php" type="application/rss+xml" />
{csslocation}
<title>{pagetitle}{blogname} - {blogdesc}</title>
<script type="text/javascript" src="images/js/common.js?jsver={codeversion}"></script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="plugin/highslide/highslide.css" />
<script type="text/javascript" src="plugin/highslide/highslide.js"></script>
<script type="text/javascript">
  hs.graphicsDir = 'plugin/highslide/graphics/';
  hs.align = 'center';
  hs.transitions = ['expand', 'crossfade'];
  hs.wrapperClassName = 'dark borderless floating-caption';
  hs.fadeInOut = true;
  hs.dimmingOpacity = .75;
  
  if (hs.addSlideshow) hs.addSlideshow({
    interval: 5000,
    repeat: false,
    useControls: true,
    fixedControls: 'fit',
    overlayOptions: {
      opacity: .6,
      position: 'bottom center',
      hideOnMouseOut: true
    }
  });
</script>
{ajax_js}
{extraheader}
</head>
<body id="{pageID}" onload="mygrid=new dfGrid('wrapper','left_column','right_column');">
eot;

$elements['displayheader']=<<<eot
<div id="wrapper">
    <div id="header">
    <div id="innerHeader">
      <div class="blog-header">
      
      <table id="ADS" width="980" height="255" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr>
    <td width="10">
    </td>    
    <td width="980" height="255" align="left" valign="middle">
    <object width="980" height="255">
        <param name="movie" value="template/Gami Group/images/banner.swf">
        <embed src="template/Gami Group/images/banner.swf" width="980" height="255">
        </embed>

    </object>
    </td>
  </tr>
</table>

</div>
    </div>

  </div>
<div id="banner">
  <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
  <tr>
  <td background="images/bg.jpg">
  
  </td>

  </tr>
  </table>
  <div id="menu">
    <ul>{section_head_components}</ul>
  </div>
  
</div>
eot;

$elements['mainpage']=<<<eot
  <div id="mainWrapper">
    <div id="left_column">
      <div class="sidebarOne">
        <!--global:{section_side_components_one}-->
      </div>
    </div>
    <div id="right_column">
      <div class="sidebarTwo">
        <!--global:{section_side_components_two}-->
      </div>
    </div>
    <div id="wrap">
      <div id="page-header">
      <span class="fcorners-top">
          <span class="fcorners-top span"></span>
        </span>
        <span class="side-left"></span>
        <div id="page-header-inner">
          <div id="tools">
            <a href="#" onclick="mygrid.toggleLeft();"><img src="{$template['images']}/close_left_sidebar.gif" alt="Đóng/mở cột bên trái" title="Đóng/mở cột bên trái" border="0"/></a> 
            <a href="#" onclick="mygrid.toggleRight();"><img src="{$template['images']}/close_right_sidebar.gif" alt="Đóng/mở cột bên phải" title="Đóng/mở cột bên phải" border="0"/></a> 
            <a href="#" onclick="mygrid.resize(860,'px');"><img src="{$template['images']}/small_screen.gif" alt="Giao diện thu nhỏ" title="Giao diện thu nhỏ" border="0"/></a> 
            <a href="#" onclick="mygrid.resize(980,'px');"><img src="{$template['images']}/default_screen.gif" alt="Giao diện mặc định" title="Giao diện mặc định" border="0"/></a> 
            <a href="#" onclick="mygrid.resize(1236,'px');"><img src="{$template['images']}/wide_screen.gif" alt="Giao diện dạng gương" title="Giao diện dạng gương" border="0"/></a> 
            <a href="#" onclick="mygrid.resize(99,'%');"><img src="{$template['images']}/full_screen.gif" alt="Phóng to toÃEm bị đơn mÃEm bị đơn hình" title="Phóng to toÃEm bị đơn mÃEm bị đơn hình" border="0"/></a> 
                <!--global:{block_music}--> 
            <a href="feed.php"><img src="{$template['images']}/top_rss.gif" alt="Xem RSS" title="Xem RSS" border="0"/></a>
          </div>
        </div>
        <span class="side-right"></span>
      </div>
      <div id="content">
        <div id="innerContent">
          <div class="announce" style="display: {ifannouncement}">
            <b class="rtop"><b class="r1"></b><b class="r2"></b><b class="r3"></b><b class="r4"></b></b>
            <div class="announce-content">{topannounce}</div>
            <b class="rbottom"><b class="r4"></b><b class="r3"></b><b class="r2"></b><b class="r1"></b></b>
          </div>
          <div class="article-top" style="display: {iftoppage}">
            <div class="pages">{pagebar}</div>
          </div>
          {mainpart}
          <div class="article-bottom" style="display: {ifbottompage}">
            <div class="pages">{pagebar}</div>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div id="page-footer">
        <span class="fcorners-bottom">
          <span class="fcorners-bottom span"></span>
        </span>
      </div>
    </div>
eot;

$elements['otherpage']=<<<eot
    <div id="mainWrapper">
      <div id="content">
        <div id="innerContent">
          <div class="formbox">
            {mainpart}
          </div>
        </div>
      </div>
eot;

$elements['displayfooter']=<<<eot
  </div>
</div>
  <div id="footer" align="center">


<table id="Table_01" width="980" height="182" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
    <td width="72" height="37" align="center"><a href="feed.php"><img src="template/Gami Group/images/rss_footer.gif" border="0" /></a></td>

    <td colspan="2" width="468" height="37" align="left">

    <form method="post" action="visit.php" width="400">
      <b>Tìm kiếm: </b>
       <input name="job" type="hidden" value="search" width="400" />
      <input name="searchmethod" type="hidden" value="2" width="400" />
     <input name="keyword" type="text" id="search-text" alt="Tìm Kiếm Trên gamigroup.com" class="keyword" value="Gõ từ khóa rồi ấn Enter" onblur="if(this.value=='') this.value='Gõ từ khóa rồi ấn Enter';" onfocus="if(this.value=='Gõ từ khóa rồi ấn Enter') this.value='';" title="Hãy nháºEm bị đơp thông tin muốn tìm kiếm!"/>
  </form>
    
</td>
    <td colspan="2" width="445" height="37">

</td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="5" width="980" height="18">
</td>
  </tr>
<tr>
    <td colspan="2" width="211" height="126">
</td>
    <td colspan="2" width="354" height="126" align="left" valign="top"> 
        <font style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px"><strong><u>GAMI GROUP:</u></strong><br />

     <strong> <font color="#FF0000">
     Tên giao dịch: Công ty cổ phần táºEm bị đơp Ä‘oÃEm bị đơn Gami</font></strong> <br>
     Tên giao dịch tiếng Anh: Gami group<br>
      Địa chỉ: 11 Phạm Hùng - Từ Liêm - HÃEm bị đơ Ná»™i<br>
      Y!M: gamigroup <a href="ymsgr:sendim?gamigroup" style="text-decoration: none"><img alt="gamigroup" src="http://opi.yahoo.com/online?u=gamigroup&m=g&t=1&l=us" border=0></a><br>
     Email: nhipsong@gamigroup.com</font>
</td>
    <td width="420" height="126" align="left" valign="top">

    <font style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px"><strong>Bản quyền © 2010 thuộc về gamigroup.com<br>
    </strong>Phát triển bởi nhóm PR Gami Group<br>
    Ghi rõ &quot;Nguồn Gamigroup &quot; khi phát hÃEm bị đơnh lại các thông tin, hình ảnh từ website nÃEm bị đơy.</font><br>
    <a href="http://www.gamigroup.com" title="gami group , gami , GG" target="_blank">Gami Group</a> | <a href="http://gamiland.com.vn" title="gamiland" target="_blank">GamiLand</a> | <a href="http://www.Andu.vn" title="An Du" target="_blank">An Du</a> | <a href="http://Ford.com.vn" title="An Do, Ford" target="_blank">An Do</a> | <a href="http://andanoto.com.vn" title="An Dan" target="_blank">An Dan</a> | <a href="http://trungsonoto.com.vn" title="Trung Son" target="_blank">Trung Son</a> | <a href="http://Avis.com.vn" title="Avis" target="_blank">AVIS</a> | <a href="http://www.gmoto.com.vn" title="An Hung" target="_blank">An Hung</a> | <a href="http://fbs.vn" title="FBS" target="_blank">FBS</a>
</td>
  </tr>

  <tr>
    <td width="72" height="1">
</td>
    <td width="139" height="1">
</td>
    <td width="329" height="1">
</td>
    <td width="25" height="1">
</td>
    <td width="420" height="1">
</td>

  </tr>
</table>

</div>
</div>
</div>
eot;

$elements['footer']=<<<eot
</body>
</html>
eot;

$elements['displayall']=<<<eot
{headerhtml}
{headmenu}
{bodymenu}
{sidemenu}
{footmenu}
{footerhtml}
eot;

$elements['msgbox']=<<<eot
<div class="tips">Tips:<br/>{message}</div>
eot;

$elements['sideblock']=<<<eot
<div class="panel">
  <h5 onclick='showhidediv("sidebar_{id}");'>{title}</h5>
  <div class="panel-content" id="sidebar_{id}" style="display: {ifextend}">
    {content}
  </div>
  <div class="panel-bot"></div>
</div>
eot;

$elements['sideblock_topads']='';
$elements['sideblock_music']='';

$elements['excerpt']=<<<eot
<div class="textbox">
  <div class="textbox-calendar">
    <span class="textbox-calendar-day">{entrydated}</span>
    <span class="textbox-calendar-month">{entrydatemnameshort}.{entrydatey}</span>
  </div>
  <div class="textbox-title">
    <h4>{entrytitle} {entrystar} {entryicon} </h4>
    <div class="textbox-label">
      {$lnc[238]}: {entryauthor} &nbsp;&nbsp;{$lnc[96]}:{entrycate} &nbsp;&nbsp;{adminlink}
    </div>
  </div>
  {adminbar}
  <div class="textbox-content">{entrycontent}</div>
  <div class="textbox-bottom">
    {$lnc[73]}{entrytime} {entrycomment} {entrytb} {entryviews} {tags}{alltags}
  </div>
  {tbbar}
</div>
eot;

$elements['excerptontop']=<<<eot
<div class="textbox">
  <div class="textbox-calendar">
    <span class="textbox-calendar-day">{entrydated}</span>
    <span class="textbox-calendar-month">{entrydatemnameshort}.{entrydatey}</span>
  </div>
  <div class="textbox-title">
    <h4>
      [{$lnc[33]}] <a href="javascript: showhidediv('{topid}');">{entrytitletext}</a> {entrystar} {entryicon}
    </h4>
    <div class="textbox-label">
      {$lnc[238]}: {entryauthor} &nbsp;&nbsp;{$lnc[96]}:{entrycate} &nbsp;&nbsp;{adminlink}
    </div>
  </div>
  {adminbar}
  <div id="{topid}" style="display: none;">
    <div class="textbox-content">
      {entrycontent}
    </div>
  <div class="textbox-bottom">
    {$lnc[73]}{entrytime} {entrycomment} {entrytb} {entryviews} {tags}{alltags}
  </div>
  {tbbar}
  </div>
</div>
eot;

$elements['viewentry']=<<<eot
<div class="article-top">
  <div class="prev-article">{previous}</div>
  <div class="next-article">{next}</div>
</div>
<div class="textbox">
  <div class="textbox-calendar">
    <span class="textbox-calendar-day">{entrydated}</span>
    <span class="textbox-calendar-month">{entrydatemnameshort}.{entrydatey}</span>
  </div>
  <div class="textbox-title">
    <h4>{entrytitle} {entrystar} {entryicon} </h4>
    <div class="textbox-label">
      {$lnc[238]}: {entryauthor} &nbsp;&nbsp;{$lnc[96]}:{entrycate} &nbsp;&nbsp;{adminlink}<br>&nbsp;{toolbar}
    </div>
  </div>
  {adminbar}
  <div class="textbox-content" id="zoomtext">
     {entrycontent} {ifedited}
  </div>
  <div class="textbox-bottom">
    {$lnc[73]}{entrytime} {entrycomment} {entrytb} {entryviews} {tags}{alltags}
  </div>
  {tbbar}
</div>
<div id="commentWrapper" class="comment-wrapper">
  <a name="topreply"></a>
  <div id="addnew"></div>
eot;


$elements['list']=<<<eot
  <tr>
    <td class="listbox-entry">
      [{entrycate}] {entrytitle}
    </td>
    <td class="listbox-entry" style="word-break: normal;" align="center">{entryauthor}</td>
    <td class="listbox-entry" width="70" align="center">{entrydate}</td>
  </tr>
eot;

$elements['listbody']=<<<eot
<div class="listbox">
  <div class="listbox-table">
    <table cellpadding="2" cellspacing="0" width="100%">
      <tr>
        <td class="listbox-header">{$lnc[237]}</td>
        <td class="listbox-header" style="word-break: normal;">{$lnc[238]}</td>
        <td class="listbox-header">{$lnc[239]}</td>
      </tr>
      {listbody}
    </table>
  </div>
</div>
eot;

$elements['comment']=<<<eot
  <div class="commentbox commentbox-{oddorcouplecss}">
    <b class="rtop"><b class="r1"></b><b class="r2"></b><b class="r3"></b><b class="r4"></b></b>
    <div class="commentbox-title">
      {replier} {replieremail} {replierhomepage} {replierip}
      <div class="commentbox-label">{replytime} {addadminreply} {deladminreply} {delreply} {blockreply}</div>
    </div>
    <div class="commentbox-content">
      {replycontent}
      <div class="quote" style="display: {ifadminreplied}" id="replied_{commentid}">
        <div class="quote-title">{adminrepliershow}</div>
        <div class="quote-content">{adminreplycontent}</div>
      </div>
    </div>
    <div id="{commentid}" style="display: none">{adminreplybody}</div>
    <b class="rbottom"><b class="r4"></b><b class="r3"></b><b class="r2"></b><b class="r1"></b></b>
  </div>
eot;

$elements['trackback']=<<<eot
  <div class="trackbackbox">
    <b class="rtop"><b class="r1"></b><b class="r2"></b><b class="r3"></b><b class="r4"></b></b>
    <div class="trackbackbox-title">
     {tbtitle} 
      <div class="trackbackbox-label">
      [{tbtime}] {delreply}
      </div>
    </div>
    <div class="trackbackbox-content">
     {$lnc[240]}<a href="{tburl}" target="_blank">{tbblogname}</a><br/>
     {$lnc[76]}{tbcontent}
    </div>
    <b class="rbottom"><b class="r4"></b><b class="r3"></b><b class="r2"></b><b class="r1"></b></b>
  </div>
eot;

$elements['form_reply']=<<<eot
  <a name="reply"></a>
  <div id="commentForm">
    <b class="rtop"><b class="r1"></b><b class="r2"></b><b class="r3"></b><b class="r4"></b></b>
    <form name="visitorinput" id="visitorinput" method="post" action="javascript: ajax_submit('{jobnow}');">
      <div class="formbox-comment">
        <div class="formbox-comment-title">{formtitle}</div>
        <div class="formbox-comment-input">
          {if_neednopsw_begin}
          <input name="v_replier" id="v_replier" type="text" size="30" class="text" value="{replier}" {disable_replier}/>&nbsp; {$lnc[246]} {additional}
          <br />
          <input name="v_password" id="v_password" type="password" size="30" class="text" value="{password}" {disable_password}/>&nbsp; {$lnc[133]} ({$lnc[247]})
          <br />
          <input name="v_repurl" id="v_repurl" type="text" size="30" class="text" value="{repurl}" />&nbsp; {$lnc[170]}
          <br />
          <input name="v_repemail" id="v_repemail" type="text" size="30" class="text" value="{repemail}" />&nbsp; {$lnc[248]} 
          {if_neednopsw_end}
          {if_openid_begin}
          <div id="commentbox-openid" style="display: none;">
            <input name="openid_url" id="openid_url" type="text" size="28" class="text" value="{repopenurl}" {disable_openurl}/>&nbsp; {$lnc[314]}
          </div>
          {if_openid_end}
        </div>
        <div class="formbox-comment-tool">
          <div id="choose-options-panel">
            <a onclick="showhidediv('commentbox-openid')" style="cursor:hand;cursor:pointer;"><img src="{$template['images']}/openid.png" alt="OpenID" title="OpenID" border="0"/></a>
            <a onclick="showhidediv('set')" style="cursor:hand;cursor:pointer;"><img src="{$template['images']}/options.png" title="{$lnc[242]}, {$lnc[243]}, {$lnc[38]}{$lnc[245]}, {$lnc[284]}" border="0"/></a>
            <a onclick="showhidediv('emots')" style="cursor:hand;cursor:pointer;"><img src="{$template['images']}/emots.png" alt="{$lnc[241]}" title="{$lnc[244]}" border="0"/></a>
          </div>
          <div id="set" class="choose-options" style="display: none;">
            <div class="choose-options-content">
              <input name="stat_html" id="stat_html" type="checkbox" value="1" style="background-color: #eee" {disable_html} /> {$lnc[242]}
              <input name="stat_ubb" id="stat_ubb" type="checkbox" value="1" style="background-color: #eee" {disable_ubb} /> {$lnc[243]}
              <input name="stat_emot" id="stat_emot" type="checkbox" value="1" style="background-color: #eee" {disable_emot} /> {$lnc[244]}
              <input name="stat_property" id="stat_property" type="checkbox" value="1" onclick="promptreppsw();" style="background-color: #eee"/> {$lnc[38]}{$lnc[245]}
              {if_neednopsw_begin}
              <input name="stat_rememberme" id="stat_rememberme" type="checkbox" value="1" {checked_rememberme} onclick="quickremember();" style="background-color: #eee"/> {$lnc[284]} {if_neednopsw_rawend}
            </div>
          </div>
          <div id="emots" class="choose-options" style="display: none;">
            <div class="choose-options-content">
              {emots}
            </div>
          </div>
          <div id="ubb">{ubbcode}</div>
        </div>
        {if_securitycode_begin}<script type="text/javascript">securitycodejs="{$lnc[249]} <span id='securityimagearea'><img src='inc/securitycode.php?rand={rand}' alt='' title='{$lnc[250]}'/></span> <input name='v_security' id='v_security' type='text' size='4' maxlength='4' class='text' /> {$lnc[251]}  [<a href=\"javascript: refreshsecuritycode('securityimagearea', 'v_security');\">{$lnc[283]}</a>]";</script> {if_securitycode_end}
        <textarea name="v_content" id="v_content" cols="70" rows="10" onkeydown="ctrlenterkey(event);" onfocus="if (securitycodejs!=null) {document.getElementById('showsecuritycode').innerHTML=securitycodejs; securitycodejs=null;}"></textarea><br />  <span id="showsecuritycode"></span>
        <div style="padding-top:10px">
          {hidden_areas}
          <input type="button" name="btnSubmit" id="btnSubmit" value="{$lnc[25]}" class="button" onclick="ajax_submit('{jobnow}'); return false;"/>&nbsp;
          <input name="reset" id="reset" type="reset" value="{$lnc[252]}" class="button" />
        </div>
      </div>
    </form>
    <b class="rbottom"><b class="r4"></b><b class="r3"></b><b class="r2"></b><b class="r1"></b></b>
  </div>
eot;

$elements['endviewentry']=<<<eot
  <div class="comment-pages">
  {innerpages}
  </div>
</div>
{form_reply}
eot;

$elements['entryadditional']=<<<eot
<div style="margin-top: 9px;">
<img src="{$template['images']}/readmore.gif" alt=""/>{readmore}
</div>
eot;

$elements['login']=<<<eot
<form name="register" method="post" action="login.php?job=verify">
<table cellspacing="1" width="500" align="center" class="formbox">
 <tr><td class="formbox-title" colspan="2">{$lnc[253]} [<a href="login.php?job=register">{$lnc[254]}</a>]</td></tr>
 <tr>
  <td class="formbox-rowheader">{$lnc[132]}</td>
  <td class="formbox-content"><input name="username" type="text" id="username" size="24" class="text" />
 </tr>
 <tr>
  <td class="formbox-rowheader">{$lnc[133]}</td>
  <td class="formbox-content"><input name="password" type="password" id="password" size="16" class="text" />
 </tr>
 <tr>
  <td class="formbox-rowheader">{$lnc[255]}</td>
  <td class="formbox-content"><input name="savecookie" type="radio" id="savecookie" value="0"/>{$lnc[256]} <input name="savecookie" type="radio" id="savecookie" value="3600"/>{$lnc[257]} <input name="savecookie" type="radio" id="savecookie" value="86400"/>{$lnc[258]} <input name="savecookie" type="radio" id="savecookie" value="604800"/>{$lnc[259]} <input name="savecookie" type="radio" id="savecookie" value="2592000"/>{$lnc[260]}  <input name="savecookie" type="radio" id="savecookie" value="31104000"/>{$lnc[261]}  
 </tr>
 {lvstart}
 <tr>
  <td class="formbox-rowheader">{$lnc[249]}</td>
  <td class="formbox-content"><span id='securityimagearea'><img src="inc/securitycode.php?rand={rand}" alt="" title="{$lnc[250]}"/></span> <input name="securitycode" type="text" id="securitycode" size="16" class="text" /> {$lnc[251]} [<a href="javascript: refreshsecuritycode('securityimagearea', 'securitycode');">{$lnc[283]}</a>]
 </tr>
 {lvend}
 <tr>
  <td class="formbox-content"></td>
  <td class="formbox-content">
  <input name="Submit" type="submit" id="Submit" value="{$lnc[25]}" class="button" /> &nbsp;
  <input name="Reset" type="reset" id="Reset" value="{$lnc[252]}" class="button" />
  </td>
 </tr>
</table>
</form>
eot;

$elements['contentpage']=<<<eot
<div class="pagebox-title"><h4>{title}</h4></div>
<div class="pagebox-content">
{contentbody}
</div>
eot;

$elements['taglist']=<<<eot
<table width="98%" align="center" cellpadding="4" cellspacing="0">
<tr><td>{tagcategory}</td></tr>
<tr><td style="word-break: none; word-wrap: break-word;">{tagcontent}</td></tr>
<tr><td>{tagextra}</td></tr>
</table>
<br/><br/>
eot;

$elements['register']=<<<eot
<form name="register" method="post" action="{job}">
<table cellspacing="1" width="500" align="center" class="formbox">
 <tr><td class="formbox-title" colspan="2">{title} {$lnc[262]}</td></tr>
 {registerbody}
 <tr><td colspan="2" align="center"><input type="submit" value="{$lnc[25]}" class="button"/> <input type="reset" value="{$lnc[252]}" class="button"/></td></tr>
</table>
</form>
eot;

$elements['normaltable']=<<<eot
<table cellspacing="0" width="500" align="center" class="formbox">
 {tablebody}
</table>
eot;

$elements['normaltablewithtitle']=<<<eot
<table cellspacing="0" width="500" align="center" class="formbox">
 <tr><td class="formbox-title" colspan="6">{title}</td></tr>
 {tablebody}
</table>
eot;

$elements['form_eachline']=<<<eot
 <tr>
  <td class="formbox-rowheader">{text}</td>
  <td class="formbox-content">{formelement}</td>
 </tr>
eot;

$elements['eachlink']=<<<eot
<div class="linkbody">
<div class="linkimg">{logo}</div>
<div class="linktxt"><span class="linktitle">{title}</span><br/>
<span class="linkdesc">{desc}</span></div>
</div>
eot;

$elements['linkdiv']=<<<eot
<div class="linkover">
<div class="linkgroup">{title}</div>
<div class="linkgroupcontent">{tablebody}</div>
</div>
eot;

$elements['viewpage']=<<<eot
<div class="pagebox">
  <div class="pagebox-title">
    <h4>
    {entrytitle}
    </h4>
  </div>
  <div class="pagebox-content">
    {entrycontent}
  </div>
</div>
eot;


//Message page
$elements['tips']=<<<eot
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="{language}">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<meta http-equiv="Content-Language" content="UTF-8" />
{csslocation}
<title>{blogname} - {blogdesc}</title>
<script type="text/javascript" src="images/js/common.js"></script>
</head>
<body>
<center>
<div class="messagebox">
 <div class="messagebox-title">{title}</div>
 <div class="messagebox-content">
 {tips}
 </div>
 <div class="messagebox-bottom"><a href="javascript: window.history.back();">{$lnc[263]}</a> | <a href="index.php">{$lnc[88]}</a> {admin_plus}</div>
</div>
</center>
</div>
</body>
</html>
eot;
?>

thay đổi nội dung bởi: NamCòi, 20-08-2010 lúc 07:05 PM Lý do: Lần sau code thì bỏ trong thẻ code hộ
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 20-08-2010, 06:46 PM
Zzanchoi26zZ's Avatar
Zzanchoi26zZ Zzanchoi26zZ is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Đến từ: Earth
Bài gởi: 283
Gửi tin nhắn qua Yahoo chát tới Zzanchoi26zZ
Default

copy style.css lên chứ copy element chi ~~
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 21-08-2010, 08:24 AM
hathainb's Avatar
hathainb hathainb is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2010
Bài gởi: 27
Default

Cái style.css đây ah! Bác xem giúp em với!
/*

Design by Gami Group
http://Gamigroup.com

*/
/****** Co Ban ******/
body {
  font-family: Tahoma, Arial,msyh;
  font-size: 12px;
  background: #e8fae2 url("images/bg.gif") fixed center;
  margin: 0px;
  padding: 0px;
  color: #000;
  text-align: left;
}

#banner {
  background: #ffffff url("images/bg1.jpg") repeat-x;
  height: 74px;
  width: 980;
  
}

a {
  text-decoration: none;
  color: #000;
}
a:hover {
  text-decoration: none;
  color: #ff0000;
}
hr {
  height: 1px;
  border: 0;
  border-top: 1px solid #333;
}
acronym {
  text-decoration: none;
  border-bottom: 1px dotted #333;
  cursor: help;
}

/****** O Nhap Lieu ******/
form     {
  display: inline;
}
input {
  margin: 3px 0 0 0;
  background: #fff;
}
input.text {
  background: #ffffff;
  border: 1px solid #ccc;
}
input.button {
  padding: 3px;
  background: #ddd;
  border: 1px solid #ccc;
}
textarea {
  clear: both;
  font-size: 12px;
  width: 400px;
  background: #fff;
  margin: -1px 0 0 0;
  border: 1px solid #ccc;
}
select { 
  background: #fff;
  border: 1px solid #333;
}
/****** Do Rong Site ******/
#wrapper {
  margin: 0 auto;
  width: 980px;
}
#header, #innerHeader {
  margin: 0;
  background: #9f9f9f url("images/header.jpg") repeat;
  height: 255px;
  width: 980px

}
#footer {
  clear: both;
  font-size: 11px;
  margin: 10px 0 0 0;
  background:url(images/footer.jpg) center no-repeat;
}
#footer a{
  color: #666;
}
#innerFooter {
  margin: 0 auto;
  width: 980px;
  color: #666;
  padding: 10px 0 10px 0;
  height: 250px;
}
#w3c {
  float: right;
  margin: 0;
}
/****** O Tim Kiem ******/

.Search {
  float: left;
  margin: 25px 5px 0px 0;
  width: 210px;
  height: 22px;
  background: url("images/search-bg.gif") no-repeat;
}
.Search input.keyword { 
  color: #000000;
  padding: 2px 5px 0 0;
  margin: 2px 0 0 30px;
  height: 16px;
  width: 210px;
  position: relative;
  z-index: 100;
}
.Search input {
  background: transparent;
  border: none;
}
.Search:hover {
  float: right;
  margin: 25px 5px 0 0;
  width: 210px;
  height: 22px;
  background: url("images/search-bg.gif") 0 -22px no-repeat;
}
/****** Muc Quy DInh Dau Site ******/
.blog-header {
  margin: 0px 0 0 0;
  padding: 0;
}

.blog-desc {
  display: none;
}

#menu {
  height: 37px;
  margin: 15px 0 0 0;
  background: #063 url("images/menu_bg.png") right no-repeat;
}
#menu ul{
  margin: 0;
  padding: 0;
}
#menu li{
  margin-left: 1px;
  display: inline;
  list-style: none;
  text-align: center;
  float: left;
  width: 74px;
  height: 37px;
  background: #000 url("images/menu_bg.png") repeat;
  }
#menu li a {
  padding: 9px 0 0 0;
  display: block;
  color: #000;
  font-size: 13px;
  font-weight: bold;
}
#menu a:hover {
  color: #FFF;
  height: 26px;
  background: url("images/menu_bg_a.png") repeat;
}
#menu .activepage a {
  color: #fff;
  font-size: 12px;
  font-weight: bold;
  height: 37px;
  background: url("images/menu_bg_a.png") no-repeat;
}

#mainWrapper {
  margin-top: 10px;
}

#wrap {
  background: #fff;
  overflow:hidden;
  margin: 0;
}
* html #wrap {float: left;}
#content {
  clear: both;
}
#innerContent {
  padding: 0 10px 0 10px;
  margin: 0;
  clear: both;
}

#page-header-inner {
  float: left;
  color: #fff;
}

span.side-left {
background-position : 0 0;
float : left;
}
span.side-right {
background-position : 100% 0;
float : right;
}
span.fcorners-bottom, span.fcorners-bottom span {
font-size : 1px;
line-height : 1px;
display : block;
height : 10px;
background-repeat : no-repeat;
background-image : url("images/bottom.gif");
margin : 0;
}
span.fcorners-bottom {
background-position : 0 0;
}
span.fcorners-bottom span {
background-position : 100% -10px;
}
span.fcorners-top, span.fcorners-top span {
font-size : 1px;
line-height : 1px;
display : block;
height : 10px;
background-repeat : no-repeat;
background-image : url("images/top.gif");
margin : 0;
}
span.fcorners-top {
background-position : 0 0;
}
span.fcorners-top span {
background-position : 100% -10px;
}

#page-footer {
  background: #fff;
  clear: both;
}

#left_column {
  float: left;
  width: 200px;
  margin: 5px 10px 0 0;
  overflow: hidden;
  display: block;
}

.sidebarOne {
  width: 200px;
  overflow: hidden;
}

#right_column {
  float: right;
  margin: 5px 0 0 10px;
  width: 200px;
  overflow: hidden;
}
.sidebarTwo{
  width: 200px;
  overflow: hidden;
}


.panel{
  padding: 0;
  margin: 0 0 10px 0;
}
.panel h5 {
  text-align: left;
  color: #FFF;
  font-size: 14px;
  font-weight: bold;
  cursor: pointer;
  letter-spacing: 1.5pt;
  padding: 5px 0 0 10px;
  margin: 0px;
  height: 25px;
  background: url("images/panel_top.png") no-repeat;
}
.panel h5 a{
  color: #FFF;
}
.panel-content{
  margin: 0;
  padding: 5px 10px 0 10px;
  line-height: 180%;
  color: #000;
  background: #dbedb9 url("images/qm98.jpg") repeat-x;
}

.panel-content ul{
  padding: 0;
  margin: 0px;
}
.panel-content li{
  padding: 0px;
  margin: 0px;
  list-style: none;
}

.panel-content li.indent{
  padding: 0px;
  background: url("images/list.gif") 0 2px no-repeat;
  text-indent: 15px;
}
.panel-bot {
  height: 10px;
  background: url("images/panel_bot.png") no-repeat;
}

/* Lich */
#calendar {
  margin: 0 0 0 -5px;
  padding: 0;
}
.calendar-top {
  text-align: center;
  padding: 0;
}
.calendar-year,
.calendar-month {
  font-weight: bold;
}
.calendar-weekdays {
  color: #000;
  text-align: center;
  width: 14%;
  padding: 0;
}
.calendar-weekday-cell {
  color: #000;
  text-align: center;
  width: 14%;
  padding: 0;
  font-weight: bold;
}
.calendar-day,
.calendar-day-blank,
.calendar-saturday,
.calendar-sunday,
.calendar-today{
  text-align: center;
  width: 14%;
  padding: 0;
}
.calendar-saturday,
.calendar-sunday {
  color: #900;
}
.calendar-today { 
  color: #ff9900;
  font-weight: bold;
}
.calendar-day a, .calendar-saturday a, .calendar-sunday a {
 color: #ccc; 
 text-decoration: underline;
}
.calendar-today a {
 color: #ff9900;
 text-decoration: underline;
}
#tools {
  padding: 8px 0 0 0;
}

#tools a{
  text-decoration:none;
  padding: 0 5px 0 0;
}

#loginForm {
  width: 95%;
}

.search-field {
  background: #FFF;
  border: 1px solid #333;
}

/****** Thong Bao ******/
.announce{
  margin: 0px 0 10px 0;
}
.announce-content{
  color: #000;
  padding: 10px;
  background: #FFF url(images/qm99.jpg) no-repeat;
}

.article-top {
  padding: 5px 0 0 0;
  margin: 0 0 20px 0;
}
.article-bottom {
  padding: 0;
  margin: 20px 0 0 0;
}


.pages {
  color: #333;
  padding: 0;
}
.pagelink-current {
  font-weight: bold;
  color: #ff9900;
}

.listbox {
  line-height: 180%;
}
.listbox-table {
  width: 99%;
}
.listbox-header {
  font-weight: bold;
  background: #e9e9e9;
  text-align: center;
  color: #333;
  height: 20px;
  border-bottom: 1px solid #ccc;
  border-top: 1px solid #ccc;
}
.listbox-entry {
  border-bottom: 1px solid #ccc;
}

/* 上下篇日志样式 */
/* .prev-article {
  float: left;
}
.next-article{
  float: right;
}
*/

.textbox{
  margin: 0;
}
.textbox-calendar {
  float: left;
  margin: 0 10px 0 -5px;
  text-align: center;
}
* html .textbox-calendar {margin: 0 10px 0 -2px;}
.textbox-calendar-day {
  display: block;
  font-style: italic;
  font-weight: bold;
  color: #fff;
  font-size: 33px;
  height: 33px;
  width: 53px;
  margin: -6px 0 0 0;
  padding: 0;
  background: url("images/day.png") 5px 11px no-repeat;
}
.textbox-calendar-month {
  display: block;
  font-style: italic;
  font-size: 11px;
  color: #333;
  margin: 0 0 0 5px;
}

.textbox-title{
  font-size: 14px;
  height: 55px;
}
.textbox-title h4{
  color: #96BE31;
  font-size: 16px;
  display: inline;
  font-weight: bold;
}
.textbox-title h4 a {
  font-weight: bold;
  color: #96BE31;
}
.textbox-title h4 a:hover { 
  color: #ff0000; 
  text-decoration: none;
}
.textbox-label{
  padding-top: 3px;
  font-size: 12px;
}
.textbox-fontsize{
  color: #ccc;
  float: right;
  text-align: right;
  padding: 3px;
  font-size: 12px;
}
.textbox-fontsize a{
  color: #ccc;
}
.textbox-content{
  color: #333;
  line-height: 180%;
}
.textbox-bottom {
  margin: 10px 0 15px 0;
  padding: 3px;
  color: #333;
  font-size: 11px;
  background: #eee;
  border-top: 1px solid #ccc;
  border-bottom: 1px solid #ccc;
}
.textbox-adminbar {
  margin: -20px 0 5px 0;
  color: #333;
  text-align: left;
}
.textbox-tburl {
  margin: -10px 0 5px 0;
  color: #333;
  text-align: left;
}


.comment-wrapper {}
.comment-pages{
  padding: 0;
  margin: 10px 0 10px 0;
  color: #000;
}


.commentbox, .trackbackbox {
  padding: 0;
  margin: 0 0 10px 0;
}
.commentbox-odd {
  background: #eee;
}
.commentbox-couple {
  background: #eee;
}
.trackbackbox {
  background: #eee;
}
.commentbox-title, .trackbackbox-title{
  font-size: 14px;
  padding: 0 10px 0 10px;
  color: #96BE31;
}
.commentbox-title a, .trackbackbox-title a{
   color: #96BE31;
  font-weight: bold;
}

.commentbox-label, .trackbackbox-label{
  display: block;
  color: #333;
  font-size: 12px;
}
.commentbox-label a, .trackbackbox-label a{
  font-weight: normal;
}

.commentbox-content, .trackbackbox-content{
  padding: 5px 10px 0 10px;
}


#commentForm {
  margin: 0 0 10px 0;
}


.messagebox {
  width: 550px;
  margin-top: 120px;
  border: 1px solid #222; 
  border-top: 0px; 
  text-align: center; 
  background: #222;
}
.messagebox-title {
  color: #ccc; 
  font-weight: bold; 
  padding: 5px;
}
.messagebox-content {
  color: #333; 
  background: #fff;
  padding: 10px; 
  padding-bottom: 20px; 
  text-align: left;
}
.messagebox-bottom {
  color: #ccc; 
  background: #222; 
  padding: 5px;
}
.messagebox-bottom a {
  color: #ccc; 
}

.formbox {}
.formbox-comment {
  margin: 0;
  padding: 0 10px 5px 10px;
  background: #eee;
}
.formbox-title,
.formbox-comment-title {
  font-size: 18px; 
  border-bottom: 1px dashed #ccc;
  padding: 7px 0 5px 35px; 
  margin: 0 0 10px 0;
  background: url("images/comment_title_bg.gif") 0 5px no-repeat;
}
.formbox-rowheader {
  padding: 0;
  color: #333;
  font-weight: bold;
}
.formbox-comment-input {
  width: 400px;
  margin: 0px; 
}
.formbox-comment-tool {
  height: 20px;
  margin: 4px 0 0 0;
  padding: 5px 0 0 0;
  background: #ddd;
  width: 400px;
  border: 1px solid #ccc;
}
* html .formbox-comment-tool {width: 402px;}
*+html .formbox-comment-tool {width: 402px;}
.formbox-content {
  padding: 0;
}

#smileybuttons {
  text-align: right;
  margin-top: 10px;
}

.smileybut {
  margin-right: 5px;
  vertical-align: middle;
  color: #333;
}

.smileybut a{
  padding: 0 3px 0 3px;
  border: 1px solid #ccc;
}

.choose-options {
  text-align: center;
  position: relative;
}
.choose-options-title {
  display: none;
}
.choose-options-content {
  position: absolute;
  left: 0px;
  top: 21px;
  padding: 8px;
  line-height: 120%;
  background:  #eee;
  border-right: 1px solid #888;
  border-bottom: 1px solid #888;
}
* html .font-family {top: 29px;}
#choose-options-panel {
  float: left;
  margin: 0 0 0 5px;
}
#ubb {
  margin: -3px 0 0 70px;
}
* html #ubb {margin: 0 0 0 70px;}
*+html #ubb {margin: 0 0 0 70px;}

.code {
  border-left: 4px solid #ccc;
  background: #eee;
  color: #333;
  margin: 5px;
  padding: 10px;
}

.quote {
  margin: 5px;
  border: 1px solid #ccc;
}
.quote-title {
  background: #e1e1e1;
  padding: 5px;
  border-bottom: 1px solid #ccc;
  font-weight: bold;
}
.quote-content {
  color: #333;
  padding: 10px; 
  background: #e6e6e6;
}


.linkover {
  margin: 5px;
  height: auto;
  clear: both;
}
.linkbody {
  float: left;
  padding-bottom: 14px;
}
.linkimg {
  float: left;
  text-align: right;
  margin-right: 5px;
}
.linktxt {
  float: left;
  padding: 5px;
}
.linktitle a {
  font-weight: ;
}
.linkgroup {
  font-weight: bold;
  font-size: 14px;
  color: #96BE31;
  text-indent: 5px;
}


.pagebox {
  clear: both;
  margin: 10px 5px 0 5px;
}
.pagebox-title {
  font-size: 16px;
  height: 30px;
}
.pagebox-title h4 {
  color: #96BE31;
  font-size: 16px;
  padding: 0;
  margin: 0;
  display: block;
  border-bottom: 1px solid #ccc;
  font-weight: bold;
}
.pagebox-content {
  margin: 0;
  clear: both;
  padding: 0;
  line-height: 180%;
}


#openid_url {
  background: #fff url("images/others/openid.gif") 0 1px no-repeat;
  padding-left: 18px;
  width: 201px
}

b.rtop, b.rbottom {
  display: block;
  background: #fff;
}
b.rtop b, b.rbottom b {
  display: block;
  height: 1px;
  overflow: hidden;
  background: #eee;
}
b.r1 {
  margin: 0 5px;
}
b.r2 {
  margin: 0 3px;
}
b.r3     {
  margin: 0 2px;
}
b.rtop b.r4, b.rbottom b.r4 {
  margin: 0 1px;
  height: 2px;
}
.highslide {
cursor : url(graphics/zoomin.cur), pointer;
outline : none;
}
.highslide-active-anchor img {
visibility : hidden;
}
.highslide img {
border : 1px solid #000;
padding : 3px;
background-color : #514c3f;
}
.highslide:hover img {
border : 1px solid #000;
padding : 3px;
background-color : #4a4c3f;
}
.highslide-wrapper {
background-color : white;
}
.highslide-image {
border : 2px solid white;
}
.highslide-caption {
display : none;
}
.highslide-loading {
display : block;
color : black;
font-size : 8pt;
font-weight : bold;
text-decoration : none;
padding : 2px;
border : 1px solid #000000;
background-color : white;
padding-left : 22px;
background-image : url(graphics/loading.gif);
background-repeat : no-repeat;
background-position : 3px 1px;
}
a.highslide-credits, a.highslide-credits i {
padding : 2px;
color : silver;
text-decoration : none;
font-size : 12px;
}
a.highslide-credits:hover, a.highslide-credits:hover i {
color : white;
background-color : gray;
}
a.highslide-full-expand {
background : url(graphics/fullexpand.gif) no-repeat;
display : block;
margin : 0 10px 10px 0;
width : 34px;
height : 34px;
}
.highslide-display-block {
display : block;
}
.highslide-display-none {
display : none;
}
.control {
float : right;
display : block;
position : relative;
margin : 0 5px 0 5px;
}

thay đổi nội dung bởi: NamCòi, 21-08-2010 lúc 11:59 AM Lý do: Nhắc hoài ko chịu làm là sao code thì bỏ trong thẻ code
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 21-08-2010, 10:12 AM
champi's Avatar
champi champi is offline
Đẹp trai nhất vùng
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gởi: 813
Default

cái swf banner của em nó có tỷ lệ width và hight cố định, em muốn làm cho nó rộng ra thì phải tăng chiều cao, mà em cho nhiều table vào làm gì thế.
Phần ở trên
<div class="blog-header">

<table id="ADS" width="980" height="255" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td width="10">
</td>
<td width="980" height="255" align="left" valign="middle">
<object width="980" height="255">
<param name="movie" value="template/Gami Group/images/banner.swf">
<embed src="template/Gami Group/images/banner.swf" width="980" height="255">
</embed>

</object>
</td>
</tr>
</table>

</div>
em chỉ cần viết :
<div class="blog-header">
<object><embed src="template/Gami Group/images/banner.swf" width="980" height="310"></embed></object>
</div>
Và phần dưới đó
<div id="banner">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tr>
<td background="images/bg.jpg">

</td>

</tr>
</table>
Có vẻ ko cần thiết, em cho nó đi là vừa > nếu muốn set background cho menu thì vào styles.css set là được .

Bên phía styles.css em sửa lại width của header tương ứng với banner ở trên.
#header, #innerHeader {
	margin: 0;
	background: #9f9f9f url("images/header.jpg") repeat;
	height: 310px;
	width: 980px;
}
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Old 21-08-2010, 12:00 PM
NamCòi's Avatar
NamCòi NamCòi is offline
KUTE
 
Tham gia ngày: Feb 2010
Đến từ: Vannamdl.net
Bài gởi: 3,051
Default

Code thì bỏ trong thẻ code đi bỏ vào thẻ QUOTE Nó dài nhằng VL thật
Chữ ký của NamCòi
Click the image to open in full size.Click the image to open in full size.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8  
Old 26-08-2010, 04:13 PM
hathainb's Avatar
hathainb hathainb is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2010
Bài gởi: 27
Default

em chỉnh rồi mà nó đâu có được ah!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9  
Old 26-08-2010, 04:50 PM
trongbn92's Avatar
trongbn92 trongbn92 is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gởi: 368
Default

Trích:
GAMI GROUP:
Tên giao dịch: Công ty cổ phần tập đoàn Gami
Tên giao dịch tiếng Anh: Gami group
Địa chỉ: 11 Phạm Hùng - Từ Liêm - Hà Nội
Y!M: gamigroup
Email: nhipsong@gamigroup.com Bản quyền © 2010 thuộc về gamigroup.com
Phát triển bởi nhóm PR Gami Group
Ghi rõ "Nguồn Gamigroup " khi phát hành lại các thông tin, hình ảnh từ website này.
Công ty mà không làm được
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời Gởi Ðề Tài Mới

Tags
banner, choán, hết, lại, lỗi, , phần, trắng..., để

Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:29 AM.
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
vdata

Bo-Blog Việt Nam

Bo-blog
9.9 10 13259