Go Back   Diễn Đàn Bo-Blog Việt Nam > Phụ Trợ Bo-Blog > Share Code Và Data Bo-BlogAbout Me
Your Avatar

 
Trả lời Gởi Ðề Tài Mới
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
  #31  
Old 09-10-2011, 10:19 PM
NamCòi's Avatar
NamCòi NamCòi is offline
KUTE
 
Tham gia ngày: Feb 2010
Đến từ: Vannamdl.net
Bài gởi: 3,051
Default

mình thấy trên blog bộ gõ ko hoạt động telex
Chữ ký của NamCòi
Click the image to open in full size.Click the image to open in full size.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #32  
Old 09-10-2011, 10:22 PM
Gia Bảo Mobile's Avatar
Gia Bảo Mobile Gia Bảo Mobile is offline
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2011
Bài gởi: 30
Default

Khi mình vào phần viết bào có tích hợp bộ gỏ kiểu telex mà
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #33  
Old 09-10-2011, 10:32 PM
NamCòi's Avatar
NamCòi NamCòi is offline
KUTE
 
Tham gia ngày: Feb 2010
Đến từ: Vannamdl.net
Bài gởi: 3,051
Default

Ko có hoạt động khi viết comment
bạn dùng bộ gõ avim đi nó có auto vni hoặc telex đó
Chữ ký của NamCòi
Click the image to open in full size.Click the image to open in full size.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #34  
Old 09-10-2011, 10:43 PM
Gia Bảo Mobile's Avatar
Gia Bảo Mobile Gia Bảo Mobile is offline
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2011
Bài gởi: 30
Default

Trích:
Nguyên văn bởi NamCòi View Post
Ko có hoạt động khi viết comment
bạn dùng bộ gõ avim đi nó có auto vni hoặc telex đó
uhm, nhưng mà bộ gỏ add sẳn đó giờ mình edit ở đâu admin nhỉ
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #35  
Old 09-10-2011, 10:47 PM
NamCòi's Avatar
NamCòi NamCòi is offline
KUTE
 
Tham gia ngày: Feb 2010
Đến từ: Vannamdl.net
Bài gởi: 3,051
Default

Tìm trong file element.php đoạn


<!--Chotview and Avim-->
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="chv.css" />
<script type="text/javascript" src="https://sites.google.com/site/thp591994/avim.js"></script>
<!--End Chotview and Avim-->


Bỏ đoạn đó đi thay bằng cái avim khác đi
Chữ ký của NamCòi
Click the image to open in full size.Click the image to open in full size.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #36  
Old 19-10-2011, 10:25 PM
hylong's Avatar
hylong hylong is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jul 2011
Bài gởi: 3
Default

ai giúp mình sửa lỗi khi bấm vào xem bài viết thì nó báo lỗi Not Found với
mình đã sửa config rồi, không biết còn sửa chỗ nào nữa k? mình là newbie mới tập tành làm bo-blog, mong mọi ng chỉ giáo
thanksssssssss
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #37  
Old 20-10-2011, 12:54 AM
TN.KUTE's Avatar
TN.KUTE TN.KUTE is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jul 2011
Bài gởi: 8
Default

Thank vì đã chia sẻ
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #38  
Old 20-10-2011, 11:56 AM
hylong's Avatar
hylong hylong is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jul 2011
Bài gởi: 3
Default

Trích:
Nguyên văn bởi hylong View Post
ai giúp mình sửa lỗi khi bấm vào xem bài viết thì nó báo lỗi Not Found với
mình đã sửa config rồi, không biết còn sửa chỗ nào nữa k? mình là newbie mới tập tành làm bo-blog, mong mọi ng chỉ giáo
thanksssssssss

ai giúp với
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #39  
Old 20-10-2011, 12:12 PM
NamCòi's Avatar
NamCòi NamCòi is offline
KUTE
 
Tham gia ngày: Feb 2010
Đến từ: Vannamdl.net
Bài gởi: 3,051
Default

Bạn tạo 1 file .htaccess có nội dung là
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine on
RewriteBase /blog/

#New rules since 2.1.0 beta 2
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
RewriteRule ^.*$ - [L]

RewriteRule ^post/([0-9]+)/?([0-9]+)?/?([0-9]+)?/?$ read.php?entryid=$1&page=$2&part=$3 [QSA,L]
RewriteRule ^page/([0-9]+)/([0-9]+)/?$ index.php?mode=$1&page=$2 [QSA,L]
RewriteRule ^starred/([0-9]+)/?([0-9]+)?/?$ star.php?mode=$1&page=$2 [QSA,L]
RewriteRule ^category/([^/]+)/?([0-9]+)?/?([0-9]+)?/?$ index.php?go=category_$1&mode=$2&page=$3 [QSA,L]
RewriteRule ^archiver/([0-9]+)/([0-9]+)/?([0-9]+)?/?([0-9]+)?/?$  index.php?go=archive&cm=$1&cy=$2&mode=$3&page=$4 [QSA,L]
RewriteRule ^date/([0-9]+)/([0-9]+)/([0-9]+)/?([0-9]+)?/?([0-9]+)?/?$  index.php?go=showday_$1-$2-$3&mode=$4&page=$5 [QSA,L]
RewriteRule ^user/([0-9]+)/?$ view.php?go=user_$1 [L]
RewriteRule ^tags/([^/]+)/?([0-9]+)?/?([0-9]+)?/?$ tag.php?tag=$1&mode=$2&page=$3 [QSA,L]
RewriteRule ^component/id/([0-9]+)/?$ page.php?pageid=$1 [L]
RewriteRule ^component/([^/]+)/?$ page.php?pagealias=$1 [L]


#Force redirection for old rules
RewriteRule ^post/([0-9]+)\.htm$ post/$1/ [R=301,L]
RewriteRule ^post/([0-9]+)\_([0-9]+)\.htm$ post/$1/$2/ [R=301,L]
RewriteRule ^post/([0-9]+)\_([0-9]+)\_([0-9]+)\.htm$ post/$1/$2/$3/ [R=301,L]
RewriteRule ^index\_([0-9]+)\_([0-9]+)\.htm$ page/$1/$2/ [R=301,L]
RewriteRule ^star\_([0-9]+)\_([0-9]+)\.htm$ starred/$1/$2/ [R=301,L]
RewriteRule ^category\_([0-9]+)\.htm$ category/$1/ [R=301,L]
RewriteRule ^category\_([0-9]+)\_([0-9]+)\_([0-9]+)\.htm$ category/$1/$2/$3/ [R=301,L]
RewriteRule ^archive\_([0-9]+)\_([0-9]+)\.htm$ archiver/$1/$2/ [R=301,L]
RewriteRule ^archive\_([0-9]+)\_([0-9]+)\_([0-9]+)\_([0-9]+)\.htm$ archiver/$1/$2/$3/$4/ [R=301,L]
RewriteRule ^showday\_([0-9]+)\_([0-9]+)\_([0-9]+)\.htm$ date/$1/$2/$3/ [R=301,L]
RewriteRule ^showday\_([0-9]+)\_([0-9]+)\_([0-9]+)\_([0-9]+)\_([0-9]+)\.htm$ date/$1/$2/$3/$4/$5/ [R=301,L]

#Customized URL
RewriteRule ^([^\/]*)\.html$ $1/ [R=301,L]
RewriteRule ^([^/|.]*)/?([0-9]+)?/?([0-9]+)?/?$ read.php?blogalias=$1&page=$2&part=$3 [QSA,L]
</IfModule>
Rồi up lên host ngang hàng với index.php
yêu cầu host bạn phải hổ trợ Chức năng rewrite
Chữ ký của NamCòi
Click the image to open in full size.Click the image to open in full size.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #40  
Old 20-10-2011, 12:27 PM
hylong's Avatar
hylong hylong is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jul 2011
Bài gởi: 3
Default

Trích:
Nguyên văn bởi NamCòi View Post
Bạn tạo 1 file .htaccess có nội dung là
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine on
RewriteBase /blog/

#New rules since 2.1.0 beta 2
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
RewriteRule ^.*$ - [L]

RewriteRule ^post/([0-9]+)/?([0-9]+)?/?([0-9]+)?/?$ read.php?entryid=$1&page=$2&part=$3 [QSA,L]
RewriteRule ^page/([0-9]+)/([0-9]+)/?$ index.php?mode=$1&page=$2 [QSA,L]
RewriteRule ^starred/([0-9]+)/?([0-9]+)?/?$ star.php?mode=$1&page=$2 [QSA,L]
RewriteRule ^category/([^/]+)/?([0-9]+)?/?([0-9]+)?/?$ index.php?go=category_$1&mode=$2&page=$3 [QSA,L]
RewriteRule ^archiver/([0-9]+)/([0-9]+)/?([0-9]+)?/?([0-9]+)?/?$  index.php?go=archive&cm=$1&cy=$2&mode=$3&page=$4 [QSA,L]
RewriteRule ^date/([0-9]+)/([0-9]+)/([0-9]+)/?([0-9]+)?/?([0-9]+)?/?$  index.php?go=showday_$1-$2-$3&mode=$4&page=$5 [QSA,L]
RewriteRule ^user/([0-9]+)/?$ view.php?go=user_$1 [L]
RewriteRule ^tags/([^/]+)/?([0-9]+)?/?([0-9]+)?/?$ tag.php?tag=$1&mode=$2&page=$3 [QSA,L]
RewriteRule ^component/id/([0-9]+)/?$ page.php?pageid=$1 [L]
RewriteRule ^component/([^/]+)/?$ page.php?pagealias=$1 [L]


#Force redirection for old rules
RewriteRule ^post/([0-9]+)\.htm$ post/$1/ [R=301,L]
RewriteRule ^post/([0-9]+)\_([0-9]+)\.htm$ post/$1/$2/ [R=301,L]
RewriteRule ^post/([0-9]+)\_([0-9]+)\_([0-9]+)\.htm$ post/$1/$2/$3/ [R=301,L]
RewriteRule ^index\_([0-9]+)\_([0-9]+)\.htm$ page/$1/$2/ [R=301,L]
RewriteRule ^star\_([0-9]+)\_([0-9]+)\.htm$ starred/$1/$2/ [R=301,L]
RewriteRule ^category\_([0-9]+)\.htm$ category/$1/ [R=301,L]
RewriteRule ^category\_([0-9]+)\_([0-9]+)\_([0-9]+)\.htm$ category/$1/$2/$3/ [R=301,L]
RewriteRule ^archive\_([0-9]+)\_([0-9]+)\.htm$ archiver/$1/$2/ [R=301,L]
RewriteRule ^archive\_([0-9]+)\_([0-9]+)\_([0-9]+)\_([0-9]+)\.htm$ archiver/$1/$2/$3/$4/ [R=301,L]
RewriteRule ^showday\_([0-9]+)\_([0-9]+)\_([0-9]+)\.htm$ date/$1/$2/$3/ [R=301,L]
RewriteRule ^showday\_([0-9]+)\_([0-9]+)\_([0-9]+)\_([0-9]+)\_([0-9]+)\.htm$ date/$1/$2/$3/$4/$5/ [R=301,L]

#Customized URL
RewriteRule ^([^\/]*)\.html$ $1/ [R=301,L]
RewriteRule ^([^/|.]*)/?([0-9]+)?/?([0-9]+)?/?$ read.php?blogalias=$1&page=$2&part=$3 [QSA,L]
</IfModule>
Rồi up lên host ngang hàng với index.php
yêu cầu host bạn phải hổ trợ Chức năng rewrite
thankssssssss bạn nhiều nhé, mình làm đc rồi
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời Gởi Ðề Tài Mới

Tags
bộ, của, code, data, hplaai, toàn

Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:11 PM.
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
vdata

Bo-Blog Việt Nam

Bo-blog
9.9 10 13259