Go Back   Diễn Đàn Bo-Blog Việt Nam > Phụ Trợ Bo-Blog > Ứng Dụng HTML - Java - Ajax Cho Bo-blog > JavaScriptAbout Me
Your Avatar

 
Trả lời Gởi Ðề Tài Mới
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
  #1  
Old 22-11-2010, 09:49 PM
teri.nk's Avatar
teri.nk is offline
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2010
Bài gởi: 60
Default ai rip giùm cái tuyết rơi li ti này cái

hok phải cái của còi share http://vietboblog.net/forum/showthread.php?t=225 đây nha
mà là http://joomla15.joomlavision.com/jv_xmax/ tuyết nó rơi li ti tí đẹp ghê í ... ai giỏi js rip giùm với ... mần 1 tiếng mà chưa ra thấy js là mù lòa ^^
anh em vietbo ai rip được rip giùm với
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 22-11-2010, 09:59 PM
vcson's Avatar
vcson vcson is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Đến từ: Quảng Ngãi
Bài gởi: 262
Default

Nó là Joomla mà, rip sao dùng được chứ! đợi gần Noel kiếm cái nào đẹp rồi xin!
Cái li ti của cậu đấy!
File Kèm Theo
Kiểu File : rar snow.rar (5.4 KB, 13 lần tải)

thay đổi nội dung bởi: vcson, 22-11-2010 lúc 10:36 PM
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 22-11-2010, 11:35 PM
teri.nk's Avatar
teri.nk teri.nk is offline
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2010
Bài gởi: 60
Default

Trích:
Nguyên văn bởi vcson View Post
Nó là Joomla mà, rip sao dùng được chứ! đợi gần Noel kiếm cái nào đẹp rồi xin!
Cái li ti của cậu đấy!
cho cái demo cậu ơi chèn rầu mà ko chạy
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 23-11-2010, 12:10 AM
vcson's Avatar
vcson vcson is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Đến từ: Quảng Ngãi
Bài gởi: 262
Default

Trích:
Nguyên văn bởi terrify View Post
cho cái demo cậu ơi chèn rầu mà ko chạy
Demo: là tôi đó: http://nhankietqn.tk
Biết đó là JS, cố gắn tìm JS, mà không biết chèn vào đâu! Nghe hơi vô lý vậy!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 23-11-2010, 11:18 AM
teri.nk's Avatar
teri.nk teri.nk is offline
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2010
Bài gởi: 60
Default

Code của file cậu đính kèm
var snowStorm = null;

function SnowStorm() {
 var s = this;
 var storm = this;
 this.timers = [];
 this.flakes = [];
 this.disabled = false;
 this.terrain = [];

 // User-configurable variables
 // ---------------------------

 var usePNG = false;
 var imagePath = 'http://s.wordpress.com/wp-content/plugins/snow/images/'; // relative path to snow images
 var flakeTypes = 6;
 var flakesMax = 60;
 var flakesMaxActive = 60;
 var vMax = 2.5;
 var flakeWidth = 5;
 var flakeHeight = 5;
 var flakeBottom = null; // Integer for fixed bottom, 0 or null for "full-screen" snow effect
 var snowCollect = false;
 var showStatus = false;

 // --- End of user section ---

 var isIE = (navigator.appName.toLowerCase().indexOf('internet explorer')+1);
 var isWin9X = (navigator.appVersion.toLowerCase().indexOf('windows 98')+1);
 var isOpera = (navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf('opera ')+1 || navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf('opera/')+1);
 if (isOpera) isIE = false; // Opera (which is sneaky, pretending to be IE by default)
 var screenX = null;
 var screenY = null;
 var scrollY = null;
 var vRndX = null;
 var vRndY = null;

 function rnd(n,min) {
  if (isNaN(min)) min = 0;
  return (Math.random()*n)+min;
 }

 this.randomizeWind = function() {
  vRndX = plusMinus(rnd(vMax,0.2));
  vRndY = rnd(vMax,0.2);
  if (this.flakes) {
   for (var i=0; i<this.flakes.length; i++) {
    if (this.flakes[i].active) this.flakes[i].setVelocities();
   }
  }
 }

 function plusMinus(n) {
  return (parseInt(rnd(2))==1?n*-1:n);
 }

 this.resizeHandler = function() {
  if (window.innerWidth || window.innerHeight) {
   screenX = window.innerWidth-(!isIE?24:2);
   screenY = (flakeBottom?flakeBottom:window.innerHeight);
  } else {
   screenX = (document.documentElement.clientWidth||document.body.clientWidth||document.body.scrollWidth)-(!isIE?8:0);
   screenY = flakeBottom?flakeBottom:(document.documentElement.clientHeight||document.body.clientHeight||document.body.scrollHeight);
  }
  s.scrollHandler();
 }

 this.scrollHandler = function() {
  // "attach" snowflakes to bottom of window if no absolute bottom value was given
  scrollY = (flakeBottom?0:parseInt(window.scrollY||document.documentElement.scrollTop||document.body.scrollTop));
  if (isNaN(scrollY)) scrollY = 0; // Netscape 6 scroll fix
  if (!flakeBottom && s.flakes) {
   for (var i=0; i<s.flakes.length; i++) {
    if (s.flakes[i].active == 0) s.flakes[i].stick();
   }
  }
 }

 this.freeze = function() {
  // pause animation
  if (!s.disabled) {
   s.disabled = 1;
  } else {
   return false;
  }
  if (!isWin9X) {
   clearInterval(s.timers);
  } else {
   for (var i=0; i<s.timers.length; i++) {
    clearInterval(s.timers[i]);
   }
  }
 }

 this.resume = function() {
  if (s.disabled) {
    s.disabled = 0;
  } else {
   return false;
  }
  s.timerInit();
 }

 this.stop = function() {
  this.freeze();
  for (var i=0; i<this.flakes.length; i++) {
   this.flakes[i].o.style.display = 'none';
  }
  removeEventHandler(window,'scroll',this.scrollHandler,false);
  removeEventHandler(window,'resize',this.resizeHandler,false);
 }

 this.SnowFlake = function(parent,type,x,y) {
  var s = this;
  var storm = parent;
  this.type = type;
  this.x = x||parseInt(rnd(screenX-12));
  this.y = (!isNaN(y)?y:-12);
  this.vX = null;
  this.vY = null;
  this.vAmpTypes = [2.0,1.0,1.25,1.0,1.5,1.75]; // "amplification" for vX/vY (based on flake size/type)
  this.vAmp = this.vAmpTypes[this.type];

  this.active = 1;
  this.o = document.createElement('img');
  this.o.style.position = 'absolute';
  this.o.style.width = flakeWidth+'px';
  this.o.style.height = flakeHeight+'px';
  this.o.style.fontSize = '1px'; // so IE keeps proper size
  this.o.style.zIndex = 2;
  this.o.src = imagePath+this.type+(pngHandler.supported && usePNG?'.png':'.gif');
  document.body.appendChild(this.o);
  if (pngHandler.supported && usePNG) pngHandler.transform(this.o);

  this.refresh = function() {
   this.o.style.left = this.x+'px';
   this.o.style.top = this.y+'px';
  }

  this.stick = function() {
   s.o.style.top = (screenY+scrollY-flakeHeight-storm.terrain[Math.floor(this.x)])+'px';
   // called after relative left has been called
  }

  this.vCheck = function() {
   if (this.vX>=0 && this.vX<0.2) {
    this.vX = 0.2;
   } else if (this.vX<0 && this.vX>-0.2) {
    this.vX = -0.2;
   }
   if (this.vY>=0 && this.vY<0.2) {
    this.vY = 0.2;
   }
  }

  this.move = function() {
   this.x += this.vX;
   this.y += (this.vY*this.vAmp);
   this.refresh();

   if (this.vX && screenX-this.x<flakeWidth+this.vX) { // X-axis scroll check
    this.x = 0;
   } else if (this.vX<0 && this.x<0-flakeWidth) {
    this.x = screenX-flakeWidth; // flakeWidth;
   }
   var yDiff = screenY+scrollY-this.y-storm.terrain[Math.floor(this.x)];
   if (yDiff<flakeHeight) {
    this.active = 0;
    if (snowCollect) {
     var height = [0.75,1.5,0.75];
     for (var i=0; i<2; i++) {
      storm.terrain[Math.floor(this.x)+i+2] += height[i];
     }
    }
    this.o.style.left = ((this.x-(!isIE?flakeWidth:0))/screenX*100)+'%'; // set "relative" left (change with resize)
    if (!flakeBottom) {
     this.stick();
    }
   }
  }

  this.animate = function() {
   // main animation loop
   // move, check status, die etc.
   this.move();
  }

  this.setVelocities = function() {
   this.vX = vRndX+rnd(vMax*0.12,0.1);
   this.vY = vRndY+rnd(vMax*0.12,0.1);
  }

  this.recycle = function() {
   this.setVelocities();
   this.vCheck();
   this.x = parseInt(rnd(screenX-flakeWidth-1));
   this.y = parseInt(rnd(640)*-1)-flakeHeight;
   this.active = 1;
  }

  this.recycle(); // set up x/y coords etc.
  this.refresh();

 }

 this.snow = function() {
  var active = 0;
  var used = 0;
  var waiting = 0;
  for (var i=this.flakes.length-1; i>0; i--) {
   if (this.flakes[i].active == 1) {
    this.flakes[i].animate();
    active++;
   } else if (this.flakes[i].active == 0) {
    used++;
   } else {
    waiting++;
   }
  }
  if (snowCollect && !waiting) { // !active && !waiting
   // create another batch of snow
   this.createSnow(flakesMaxActive,true);
  }
  if (active<flakesMaxActive) {
   with (this.flakes[parseInt(rnd(this.flakes.length))]) {
    if (!snowCollect && active == 0) {
     recycle();
    } else if (active == -1) {
     active = 1;
    }
   }
  }
 }

 this.createSnow = function(limit,allowInactive) {
  if (showStatus) window.status = 'Creating snow...';
  for (var i=0; i<limit; i++) {
   this.flakes[this.flakes.length] = new this.SnowFlake(this,parseInt(rnd(flakeTypes)));
   if (allowInactive || i>flakesMaxActive) this.flakes[this.flakes.length-1].active = -1;
  }
  if (showStatus) window.status = '';
 }

 this.timerInit = function() {
  this.timers = (!isWin9X?setInterval("snowStorm.snow()",20):[setInterval("snowStorm.snow()",75),setInterval("snowStorm.snow()",25)]);
 }

 this.init = function() {
  for (var i=0; i<8192; i++) {
   this.terrain[i] = 0;
  }
  this.randomizeWind();
  this.createSnow(snowCollect?flakesMaxActive:flakesMaxActive*2); // create initial batch
  addEventHandler(window,'resize',this.resizeHandler,false);
  addEventHandler(window,'scroll',this.scrollHandler,false);
  // addEventHandler(window,'scroll',this.resume,false); // scroll does not cause window focus. (odd)
  // addEventHandler(window,'blur',this.freeze,false);
  // addEventHandler(window,'focus',this.resume,false);
  this.timerInit();
 }

 this.resizeHandler(); // get screen coordinates

 if (screenX && screenY && !this.disabled) {
  this.init();
 }

}

function snowStormInit() {
 setTimeout("snowStorm = new SnowStorm()",500);
}

// Generic addEventHandler() wrapper
// ---------------------------------
// A generic interface for adding DOM event handlers
// Version 1.2.20040404
//
// Code by Scott Schiller | schillmania.com
//
// Revision history:
// ---------------------------------
// v1.1.20031218: initial deploy
// v1.2.20040404: added post-load event check

var addEventHandler = null;
var removeEventHandler = null;

function postLoadEvent(eventType) {
 // test for adding an event to the body (which has already loaded) - if so, fire immediately
 return ((eventType.toLowerCase().indexOf('load')>=0) && document.body);
}

function addEventHandlerDOM(o,eventType,eventHandler,eventBubble) {
 if (!postLoadEvent(eventType)) {
  o.addEventListener(eventType,eventHandler,eventBubble);
 } else {
  eventHandler();
 }
}

function removeEventHandlerDOM(o,eventType,eventHandler,eventBubble) {
 o.removeEventListener(eventType,eventHandler,eventBubble);
}
 
function addEventHandlerIE(o,eventType,eventHandler) { // IE workaround
 if (!eventType.indexOf('on')+1) eventType = 'on'+eventType;
 if (!postLoadEvent(eventType)) {
  o.attachEvent(eventType,eventHandler); // Note addition of "on" to event type
 } else {
  eventHandler();
 }
}
 
function removeEventHandlerIE(o,eventType,eventHandler) {
 if (!eventType.indexOf('on')+1) eventType = 'on'+eventType;
 o.detachEvent(eventType,eventHandler);
}

function addEventHandlerOpera(o,eventType,eventHandler,eventBubble) {
 if (!postLoadEvent(eventType)) {
  (o==window?document:o).addEventListener(eventType,eventHandler,eventBubble);
 } else {
  eventHandler();
 }
}

function removeEventHandlerOpera(o,eventType,eventHandler,eventBubble) {
 (o==window?document:o).removeEventListener(eventType,eventHandler,eventBubble);
}

if (navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf('opera ')+1 || navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf('opera/')+1) {
 // opera is dumb at times.
 addEventHandler = addEventHandlerOpera;
 removeEventHandler = removeEventHandlerOpera;
} else if (document.addEventListener) { // DOM event handler method
 addEventHandler = addEventHandlerDOM;
 removeEventHandler = removeEventHandlerDOM;
} else if (document.attachEvent) { // IE event handler method
 addEventHandler = addEventHandlerIE;
 removeEventHandler = removeEventHandlerIE;
} else { // Neither "DOM level 2" (?) methods supported
 addEventHandler = function(o,eventType,eventHandler,eventBubble) {
  o['on'+eventType] = eventHandler;
  // Multiple events could be added here via array etc.
 }
 removeEventHandler = function(o,eventType,eventHandler,eventBubble) {}
}

// Safari 1.0 does not support window.scroll events - apparently netscape 6.0/6.2 and mozilla 1.4 also.
// Refer to events support table at http://www.quirksmode.org/js/events_compinfo.html

// -- end addEventHandler definition --

/*
  PNGHandler: Object-Oriented Javascript-based PNG wrapper
  --------------------------------------------------------
  Version 1.2.20040803
  Code by Scott Schiller - www.schillmania.com
  --------------------------------------------------------
  Description:
  Provides gracefully-degrading PNG functionality where
  PNG is supported natively or via filters (Damn you, IE!)
  Should work with PNGs as images and DIV background images.
  --------------------------------------------------------
  Revision history
  --------------------------------------------------------
  1.2
  - Added refresh() for changing PNG images under IE
  - Class extension: "scale" causes PNG to scale under IE
  --------------------------------------------------------
  Known bugs
  --------------------------------------------------------
  - ie:mac doesn't support PNG background images.
  - Safari doesn't support currentStyle() - can't parse BG
   via CSS (ie. for a DIV with a PNG background by class)

*/

function PNGHandler() {
 var self = this;

 this.na = navigator.appName.toLowerCase();
 this.nv = navigator.appVersion.toLowerCase();
 this.isIE = this.na.indexOf('internet explorer')+1?1:0;
 this.isWin = this.nv.indexOf('windows')+1?1:0;
 this.isIEMac = (this.isIE&&!this.isWin);
 this.isIEWin = (this.isIE&&this.isWin);
 this.ver = this.isIE?parseFloat(this.nv.split('msie ')[1]):parseFloat(this.nv);
 this.isMac = this.nv.indexOf('mac')+1?1:0;
 this.isOpera = (navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf('opera ')+1 || navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf('opera/')+1);
 if (this.isOpera) this.isIE = false; // Opera filter catch (which is sneaky, pretending to be IE by default)
 this.filterID = 'DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader';
 this.supported = false;
 this.transform = self.doNothing;

 this.filterMethod = function(o) {
  // IE 5.5+ proprietary filter garbage (boo!)
  // Create new element based on old one. Doesn't seem to render properly otherwise (due to filter?)
  // use DOM "currentStyle" method, so rules inherited via CSS are picked up.
  if (o.nodeName != 'IMG') {
   var b = o.currentStyle.backgroundImage.toString(); // parse out background image URL
   o.style.backgroundImage = 'none';
   // Parse out background image URL from currentStyle.
   var i1 = b.indexOf('url("')+5;
   var newSrc = b.substr(i1,b.length-i1-2).replace('.gif','.png'); // find first instance of ") after (", chop from string
   o.style.writingMode = 'lr-tb'; // Has to be applied so filter "has layout" and is displayed. Seriously. Refer to http://msdn.microsoft.com/workshop/author/filter/reference/filters/alphaimageloader.asp?frame=true
   o.style.filter = "progid:"+self.filterID+"(src='"+newSrc+"',sizingMethod='"+(o.className.indexOf('scale')+1?'scale':'crop')+"')";
  } else if (o.nodeName == 'IMG') {
   var newSrc = o.getAttribute('src').replace('.gif','.png');
   // apply filter
   o.src = 'image/none.gif'; // get rid of image
   o.style.filter = "progid:"+self.filterID+"(src='"+newSrc+"',sizingMethod="+(o.className.indexOf('scale')+1?'scale':'crop')+"')";
   o.style.writingMode = 'lr-tb'; // Has to be applied so filter "has layout" and is displayed. Seriously. Refer to http://msdn.microsoft.com/workshop/author/filter/reference/filters/alphaimageloader.asp?frame=true
  }
 }

 this.pngMethod = function(o) {
  // Native transparency support. Easy to implement. (woo!)
  bgImage = this.getBackgroundImage(o);
  if (bgImage) {
   // set background image, replacing .gif
   o.style.backgroundImage = 'url('+bgImage.replace('.gif','.png')+')';
  } else if (o.nodeName == 'IMG') {
   o.src = o.src.replace('.gif','.png');
  } else if (!bgImage) {
   // no background image
  }
 }

 this.getBackgroundImage = function(o) {
  var b, i1; // background-related variables
  var bgUrl = null;
  if (o.nodeName != 'IMG' && !(this.isIE && this.isMac)) { // ie:mac PNG support broken for DIVs with PNG backgrounds
   if (document.defaultView) {
    if (document.defaultView.getComputedStyle) {
     b = document.defaultView.getComputedStyle(o,'').getPropertyValue('background-image');
     i1 = b.indexOf('url(')+4;
     bgUrl = b.substr(i1,b.length-i1-1);
    } else {
     // no computed style
     return false;
    }
   } else {
    // no default view
    return false;
   }
  }
  return bgUrl;
 }

 this.doNothing = function() {}
 
 this.supportTest = function() {
  // Determine method to use.
  // IE 5.5+/win32: filter

  if (this.isIE && this.isWin && this.ver >= 5.5) {
   // IE proprietary filter method (via DXFilter)
   self.transform = self.filterMethod;
  } else if (!this.isIE && this.ver < 5) {
   // No PNG support or broken support
   // Leave existing content as-is
   self.transform = null;
   return false;
  } else if (!this.isIE && this.ver >= 5 || (this.isIE && this.isMac && this.ver >= 5)) { // version 5+ browser (not IE), or IE:mac 5+
   self.transform = self.pngMethod;
  } else {
   // Presumably no PNG support. GIF used instead.
   self.transform = null;
   return false;
  }
  return true;
 }

 this.init = function() {
  this.supported = this.supportTest();
 }

}

function getElementsByClassName(className,oParent) {
 var doc = (oParent||document);
 var matches = [];
 var nodes = doc.all||doc.getElementsByTagName('*');
 for (var i=0; i<nodes.length; i++) {
  if (nodes[i].className == className || nodes[i].className.indexOf(className)+1 || nodes[i].className.indexOf(className+' ')+1 || nodes[i].className.indexOf(' '+className)+1) {
   matches[matches.length] = nodes[i];
  }
 }
 return matches; // kids, don't play with fire. ;)
}

// Instantiate and initialize PNG Handler

var pngHandler = new PNGHandler();

pngHandler.init();


addEventHandler(window,'load',snowStormInit,false);
http://nhankietqn.tk/web/snow.js
còn đây là file js của cậu ..
vãi đạn ... khác nhau hoàn toàn
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 23-11-2010, 01:16 PM
NamCòi's Avatar
NamCòi NamCòi is offline
KUTE
 
Tham gia ngày: Feb 2010
Đến từ: Vannamdl.net
Bài gởi: 3,051
Default

Tạo hiệu ứng mưa tuyết trong boblog
cái này đi
khác j cái demo nhỉ
Chữ ký của NamCòi
Click the image to open in full size.Click the image to open in full size.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Old 23-11-2010, 01:35 PM
teri.nk's Avatar
teri.nk teri.nk is offline
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2010
Bài gởi: 60
Default

Trích:
Nguyên văn bởi NamCòi View Post
Tạo hiệu ứng mưa tuyết trong boblog
cái này đi
khác j cái demo nhỉ
gắn vào nó load dật như ai kéo lại vậy ... chrome chịu ko nổi IE cũng thế , trừ anh chàng ff trâu ra
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8  
Old 23-11-2010, 06:10 PM
vcson's Avatar
vcson vcson is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Đến từ: Quảng Ngãi
Bài gởi: 262
Default

Sory ông anh! Cái ông anh cần đên này. Hôm đó làm vội quá thấy 2 cái Snow lạ gửi nhầm cho ông anh cái Snow hột bự
Thành thật cáo lỗi!

Demo là cái index của em cho dễ nhìn! http://www.nhankietqn.tk/index.html
File Kèm Theo
Kiểu File : rar tuyet.rar (1.3 KB, 12 lần tải)
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9  
Old 23-11-2010, 06:15 PM
Kiss's Avatar
Kiss Kiss is offline
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Bài gởi: 80
Default

Hướng dẫn cụ thể đi mấy ah , em mới làm blog nên gà
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #10  
Old 23-11-2010, 06:26 PM
teri.nk's Avatar
teri.nk teri.nk is offline
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2010
Bài gởi: 60
Smile

Trích:
Nguyên văn bởi Kiss View Post
Hướng dẫn cụ thể đi mấy ah , em mới làm blog nên gà
<script language="javascript" type="text/javascript" src="http://www.nhankietqn.tk/snow.js"></script>
đáp thẳng thẻ head thế là có tuyết rơi
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời Gởi Ðề Tài Mới

Tags
cái, giùm, này, rip, rơi, tuyết

Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:24 AM.
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
vdata

Bo-Blog Việt Nam

Bo-blog
9.9 10 13259