Go Back   Diễn Đàn Bo-Blog Việt Nam > Thư Viện Mã Nguồn > Thủ thuật Blog > Theme 360plusAbout Me
Your Avatar

 
Trả lời Gởi Ðề Tài Mới
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
  #1  
Old 16-03-2012, 01:59 AM
kinlua's Avatar
kinlua is offline
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Bài gởi: 60
Default Themes Shop cho blog 360

Share cho các bạn không có kinh phí thuê hostdomain làm shop dùng đở Click the image to open in full size.


Demo:
Click the image to open in full size.
Demo Live:
http://rinsshop.co.cc/


Code:
NEN BLOG {}body.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing, body.trackback_listing, body.blog_archives_folder, body.blog_archives_date, body.blog_archives_all, body.post_rte, body.post_doodle, body.guestbook, body.comment_list, body.subscribe_list, body.post_gb, body.profile_view, body.gallery, body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc, body.photo_upload_gallery{background:url(http://i231.photobucket.com/albums/ee173/mrkhuong/Rinshop/abc1.png) center 0px no-repeat;}#head {background:transparent;height:116px;}html{background:#fff url(http://i231.photobucket.com/albums/ee173/mrkhuong/Rinshop/bg-2.jpg) repeat fixed center top;}PHAN GIUA{}#bd {background:transparent url(http://i231.photobucket.com/albums/ee173/mrkhuong/Rinshop/62670497791520166928.png) repeat-y center top;}PHAN CUOI{}#tail{background:transparent url(http://i231.photobucket.com/albums/ee173/mrkhuong/blog%20360/gfdgdfgfda.png) no-repeat center bottom;height:71px;}Nen Entry {}#article_list_module .rc_bd {background:transparent url(http://i231.photobucket.com/albums/ee173/mrkhuong/Rinshop/34898426787631981566.png) repeat-y scroll center;}#article_list_module .rc_ft {background:transparent url(http://i231.photobucket.com/albums/ee173/mrkhuong/Rinshop/21050160935882618651.png) no-repeat scroll center top;height:23px;}TRONG SUOT TRANG CHINH{}.col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .col-150 .rc_bd .rc_bc .bd, .col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .col-600 .rc_bd .rc_bc .bd, .col-600 .rc_bd .rc_bc .ft, .row-760 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .row-760 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .row-760 .rc_bd .rc_bc .bd, .row-760 .rc_bd .rc_bc .ft, .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .row-920 .rc_bd .rc_bc .bd, .row-920 .rc_bd .rc_bc .ft, .cmt-mod-alist .comments-listing .hd, #comment_container li, #bd .rte_toolbar, .mod-trackback #trackback-listing, .mod-trackback ul, #blog_title .rc_bd .rc_bc .bd, #blast .rc_bc .bd , #blast .tail, .pagination, #search_module input.textfield{background:transparent;}.rc_hd, .rc_hd div, .rc_bd, .rc_bd .rc_bc, .rc_ft, .rc_ft div, .captchaContentBox{background:transparent;border-style:none;}.cmt-mod-alist .comments-listing .bd, .mod-trackback .bd{background:transparent !important;}#blast {display:none;}#blog_title{display:none;}TRONG SUOT TRANG PHU {}Trang profile#profile_info .bd, #profile_info th{background:transparent !important;}Trang Album {}#gallery_list .rc_bc .bd, #gallery_list .rc_bc .bd .actionbar, #gallery_list .rc_bc .bd .actionbar .bd, #gallery_list .rc_bc .bd .actionbar .hd, #gallery_list .rc_bc .bd .actionbar button, #gallery_list .rc_bc .hd .titlebar .hd select {background:transparent;}Trang Xem Hình Trong Album {}#photo_enlarge .rc_bc .bd, #photo_enlarge .ft, #blog_compose .rc_bd .rc_bc .bd .actionbar .bd button, #photo_enlarge #photo_comment_list, #photo_enlarge #photo_comment_list .bd, #photo_enlarge .rte_fieldset, #photo_enlarge .photo-comment{background:transparent;}TRANG BAN BE {}#friend-list .mod-tag-friend-list, #friend-list .mod-tag-friend-list .ft, #friend-list .mod-tag-friend-list .bd{background:transparent !important;}TRONG SUOT VIEN MODULE TU TAO {}#user_mod_10001 .rc_hd div, #user_mod_10001 .rc_hd, #user_mod_10001 .rc_bd, #user_mod_10001 .rc_bd div.rc_bc, #user_mod_10001 .rc_ft, #user_mod_10001 .rc_ft div, #user_mod_10002 .rc_hd div, #user_mod_10002 .rc_hd, #user_mod_10002 .rc_bd, #user_mod_10002 .rc_bd div.rc_bc, #user_mod_10002 .rc_ft, #user_mod_10002 .rc_ft div, #user_mod_10003 .rc_hd div, #user_mod_10003 .rc_hd, #user_mod_10003 .rc_bd, #user_mod_10003 .rc_bd div.rc_bc, #user_mod_10003 .rc_ft, #user_mod_10003 .rc_ft div, #user_mod_10004 .rc_hd div, #user_mod_10004 .rc_hd, #user_mod_10004 .rc_bd, #user_mod_10004 .rc_bd div.rc_bc, #user_mod_10004 .rc_ft, #user_mod_10004 .rc_ft div, #user_mod_10005 .rc_hd div, #user_mod_10005 .rc_hd, #user_mod_10005 .rc_bd, #user_mod_10005 .rc_bd div.rc_bc, #user_mod_10005 .rc_ft, #user_mod_10005 .rc_ft div, #user_mod_10006 .rc_hd div, #user_mod_10006 .rc_hd, #user_mod_10006 .rc_bd, #user_mod_10006 .rc_bd div.rc_bc, #user_mod_10006 .rc_ft, #user_mod_10006 .rc_ft div, #user_mod_10007 .rc_hd div, #user_mod_10007 .rc_hd, #user_mod_10007 .rc_bd, #user_mod_10007 .rc_bd div.rc_bc, #user_mod_10007 .rc_ft, #user_mod_10007 .rc_ft div, #user_mod_10008 .rc_hd div, #user_mod_10008 .rc_hd, #user_mod_10008 .rc_bd, #user_mod_10008 .rc_bd div.rc_bc, #user_mod_10008 .rc_ft, #user_mod_10008 .rc_ft div, #user_mod_10009 .rc_hd div, #user_mod_10009 .rc_hd, #user_mod_10009 .rc_bd, #user_mod_10009 .rc_bd div.rc_bc, #user_mod_10009 .rc_ft, #user_mod_10009 .rc_ft div, #user_mod_10010 .rc_hd div, #user_mod_10010 .rc_hd, #user_mod_10010 .rc_bd, #user_mod_10010 .rc_bd div.rc_bc, #user_mod_10010 .rc_ft, #user_mod_10010 .rc_ft div{background:transparent;color:none;border-width:0px;}TRONG SUOT NEN MODULE TU TAO {}#user_mod_10001 .rc_hd, #user_mod_10001 .rc_bd, #user_mod_10001 .rc_ft, #user_mod_10002 .rc_hd, #user_mod_10002 .rc_bd, #user_mod_10002 .rc_ft, #user_mod_10003 .rc_hd, #user_mod_10003 .rc_bd, #user_mod_10003 .rc_ft, #user_mod_10004 .rc_hd, #user_mod_10004 .rc_bd, #user_mod_10004 .rc_ft, #user_mod_10005 .rc_hd, #user_mod_10005 .rc_bd, #user_mod_10005 .rc_ft, #user_mod_10006 .rc_hd, #user_mod_10006 .rc_bd, #user_mod_10006 .rc_ft, #user_mod_10007 .rc_hd, #user_mod_10007 .rc_bd, #user_mod_10007 .rc_ft, #user_mod_10008 .rc_hd, #user_mod_10008 .rc_bd, #user_mod_10008 .rc_ft, #user_mod_10009 .rc_hd, #user_mod_10009 .rc_bd, #user_mod_10009 .rc_ft, #user_mod_10010 .rc_hd, #user_mod_10010 .rc_bd, #user_mod_10010 .rc_ft{background:transparent no-repeat center bottom;}XOA BO TIEU DE MODULE TU TAO{}#user_mod_10001 h2{display:none;}#user_mod_10002 h2{display:none;}#user_mod_10003 h2{display:none;}#user_mod_10004 h2{display:none;}#user_mod_10005 h2{display:none;}#user_mod_10006 h2{display:none;}#user_mod_10007 h2{display:none;}#user_mod_10008 h2{display:none;}#user_mod_10009 h2{display:none;}#user_mod_10010 h2{display:none;}Trong suot noc nha{}#ygmatop, #ygmabot, .ysearch, .ysearch #ygmasrchfrm, #ygmasrchfrm fieldset, .yuimenubar .hd, .yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel, #blogsearch form, #blogsearch .hd b, #blogsearch .hd u, #blogsearch .hd i{background:transparent;border-style:none;}.yuimenubar{border-style:none;}#ygmasrchfrm input, #blogsearch input{background:transparent;}#ygmatop, #ygmabot, .blog_dummyselect {display:none;}.yuimenubar .bd ul.first-of-type #yui-gen0{background:transparent;}.yuimenubar{padding:46px 239px;width:650px;background:transparent;}.yuimenubarnav .yuimenubaritem{border:none;}#blogsearch {display:none;}#ysm_bottom {display:none;}#ygma{background:transparent;height:223px;}.yuimenubarnav .yuimenubaritem {border-right:none;border-color:#f74090;}.yuimenubaritemlabel {border:none;}.first-of-type a, #ygmatop a, .ygmabg, #ygmasrchbtn{color:#000000;font-weight:bold;}.first-of-type li:hover{background:transparent;}.blog_dummyselect .bd div, .blog_dummyselect .bd, .yuimenu .bd {background:transparent;}.first-of-type a:hover{color:#000000;text-decoration:none;}.menu .bd, .yuimenu ul{border-style:solid;border-color:transparent;}#ygmatop, #ygmabot, .blog_dummyselect {display:none;}.yuimenubaritemlabel-selected a{color:#000000!important;}.rc_hd, .rc_hd div, .rc_bd, .rc_bd .rc_bc, .rc_ft, .rc_ft div{background:transparent;border-style:none;}.blog_dummyselect .bd div, .blog_dummyselect .bd, .yuimenu .bd {background:transparent url(http://i231.photobucket.com/albums/ee173/mrkhuong/Rinshop/trongsuot.png);color:#ff0054;}#blogsearch span.btn .ygmasrchbtn {display:none;}.ygmasrchquery {display:none;}NEN TOAN BO MODODULE PHU {}.col-150 .rc_bd, #friendlist_module .rc_bd , #statistic .rc_bd, #update_date .rc_bd , #folder .rc_bd , #calendar .rc_bd , #search_module .rc_bd , #article_new .rc_bd , #user_mod_10002 .rc_bd , #comment_new .rc_bd {background:transparent url(http://i231.photobucket.com/albums/ee173/mrkhuong/Rinshop/56381190707880692150.png) repeat-y top center;}.col-150 .rc_ft, #friendlist_module .rc_ft , #statistic .rc_ft, #update_date .rc_ft , #folder .rc_ft , #calendar .rc_ft , #search_module .rc_ft, #article_new .rc_ft , #user_mod_10002 .rc_ft , #comment_new .rc_ft {background:transparent url(http://i231.photobucket.com/albums/ee173/mrkhuong/Rinshop/11859415823239032759.png) no-repeat center top;height:15px;}#article_new .rc_hd {background:transparent url(http://i231.photobucket.com/albums/ee173/mrkhuong/Rinshop/hangnew.gif) no-repeat center bottom;height:36px;}#folder .rc_hd {background:transparent url(http://i231.photobucket.com/albums/ee173/mrkhuong/blog%20360/DANHMUC.png) no-repeat center bottom;height:36px;}#statistic .rc_hd {background:transparent url(http://i231.photobucket.com/albums/ee173/mrkhuong/blog%20360/THONGKE.png) no-repeat center bottom;height:36px;}#friendlist_module .rc_hd {background:transparent url(http://i231.photobucket.com/albums/ee173/mrkhuong/blog%20360/banbe.png) no-repeat center bottom;height:36px;}#comment_new .rc_hd {background:transparent url(http://i231.photobucket.com/albums/ee173/mrkhuong/blog%20360/BINHLUAN.png) no-repeat center bottom;height:36px;}#profile_highlight .rc_hd {background:transparent url(http://megapic.vn/images/19124513005850526622.png) no-repeat center bottom;height:36px;}#calendar .rc_hd {background:transparent url(http://megapic.vn/images/40185973035960851151.png) no-repeat center bottom;height:37px;}#user_mod_10002 .rc_hd {background:transparent url(http://i231.photobucket.com/albums/ee173/mrkhuong/Rinshop/ads11.gif) no-repeat center bottom;height:50px;}.col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd , #friendlist_module .hd .titlebar .hd , #statistic .hd .titlebar .hd , #update_date .hd .titlebar .hd , #folder .hd .titlebar .hd , #calendar .hd .titlebar, #search_module .hd .titlebar .hd , #article_new .hd .titlebar .hd , #subscribe_highlight .hd .titlebar .hd {display:none;}#profile_highlight .nickname, #profile_highlight .zodiac {text-decoration:blink;}TRONG SUOT PHAN PROFILE{}#profile_highlight #profile_nav{background:none;}#profile_highlight .yui3-menuitem-active, #profile_highlight .yui3-menu-label-active, #profile_highlight .yui3-menu-label-menuvisible{background:none;}AVATAR {}#profile_highlight img{height:0;}#profile_highlight .profile_photos{background:url(http://img.msg.yahoo.com/avatar.php?yids=thienthanmuadong_pro_bmt&.jpg) no-repeat center;height:150px;}#profile_highlight .profile_photos:hover{background:transparent url(http://img.msg.yahoo.com/avatar.php?yids=thienthanmuadong_pro_bmt&.jpg) no-repeat center;height:150px;}THANH SOAN THAO {}#bd .rte_toolbar{text-align:center;}#bd .rte_toolbar {background:transparent;height:30px;}THAY NUT HOME {}#profile_highlight .backhome {background:transparent url(http://www.webshu.net/Soft/UploadSoftPic/200808/2008082919004196.gif) no-repeat scroll center center;display:block;height:150px;}#profile_highlight .backhome a{display:block;height:70px;font-size:0px;}ICON THAO TAC {}#profile_highlight #profile_nav ul li .yui3-menu-label{padding:1.6em 0.5em 1.5em 2em;background:transparent url(http://vn.360plus.yahoo.com/vang_trang_thienthu/) no-repeat left center;}TRONG SUOT THAO TAC{}#profile_highlight .yui3-menu-corner, #profile_highlight .yui3-menu-corner div, #profile_highlight .yui3-menu-corner-bl, #profile_highlight .yui3-menu-corner .yui3-menu-corner-tr, #profile_highlight .yui3-menu-corner-br, #profile_highlight #profilemorelinks .yui3-menu-content{background:transparent;border-style:none;}ICON MODULE {}.more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .thumbnail{float:left;padding:0 5px 5px 0px;}.mod_all .rc_bd .bd ul li{list-style-type:none;margin-left:0;padding:0 0.5em 0 1.5em;}#article_new li, #comment_new h3, #comment_new li, #folder li, #statistic li, .mod_all .rc_bd .bd ul.folder li, #profile_card .bd dl dt{background:transparent no-repeat top left;}.mod_all .cmt-mod-alist .alist-comment ul li{padding:5px 5px 0px;}.mod_all .cmt-mod-alist .alist-comment ul li, .cmt-mod-alist .alist-comment .responding, .cmt-mod-alist .add-comment, #bd .rte_toolbar{border-color:#ffffff;border-style:solid;border-width:1px;}HIEU UNG HOVER LINK{}a:hover{background:transparent;text-shadow:4px 2px 4px #800031;text-decoration:none;}BO DAU GACH CHAN LINK {}a{text-decoration:none;}THU GON PHAN COMMENT MOI{}#comment_new .bd ul li cite {display:none;}TUY CHINH MODULE{}.col-600, #photo_enlarge, #gallery_list, #guestbook-listing, #profile_info, #blog_profile, #introduction_profile, #personal_profile, #friend-list, #post_gb, #mod_lifeline, #photo_highlight, .mod-alist-summary, .mod-alist-brief, .mod-alist-full{width:650px;}#ft{display:none;}#ysm_bottom, .ysm_line{display:none;}#article_list_module .mod-alist-searchbox.titlebar .bd form input {display:none;}#article_list_module{padding:0px 0px 0px 0px;}#profile_highlight .yui3-menu-corner, #profile_highlight .yui3-menu-corner div, #profile_highlight .yui3-menu-corner-bl, #profile_highlight .yui3-menu-corner .yui3-menu-corner-tr, #profile_highlight .yui3-menu-corner-br, #profile_highlight, #profilemorelinks .yui3-menu-content{background:transparent;border-style:none;}#profile_highlight #profile_nav{background:transparent;}THU GON PHAN COMMENT MOI{}#comment_new .bd ul li cite {display:none;}TUY CHINH PHAN PHU{}.mod-alist-summary-bd .thumbnail img {width:130px;height:130px;padding:0px 0px 0 0px!important;margin-left:0px!important;}.more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .thumbnail{float:left;width:125px;background:transparent url(http://i231.photobucket.com/albums/ee173/mrkhuong/blog%20360/nopicturea.png) no-repeat center!important;height:138px;padding:0px;}.more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .content {float:right;width:330px;height:170px;text-align:justify;padding:0px 100px 0px 0px;}.more-posts .mod-alist .mod-alist-tagsbar .trackbacks-comment {float:right;padding:0px 0px 0px 0px;}DO RONG MODULE {}#bd .col-150 {width:200px;}#bd .col-600 {width:700px !important;padding:0px 0px 0px 70px;}.col-150 {margin-left:32px;}.col-600 {padding:0px 0px 0px 20px;}TUY CHINH DO RONG ENTRY{}.mod-alist-summary, .mod-alist-brief, .mod-alist-full {float:left;padding:10px 10px 10px 0px;width:700px;}#friend-list {width:700px;}THAY DOI KIEU HIEN THI BAI VIET {}.col-600 .mod_all .rc_bd .rc_bc{width:650px;padding:0px 0px 0px 25px;}NEN TOM TAT BAI VIET{}.more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .thumbnail{float:left;padding:17px 17px 17px 17px;}.mod-alist .rc_bd .bd .more-posts ul li{background:url(http://i231.photobucket.com/albums/ee173/mrkhuong/Rinshop/abc1-1.png) top center no-repeat;list-style-type:none;border:0px;clear:both;padding:0px 0px 10px 30px;}.pic_container {text-align:center;height:0px;width:0px;}XOA TAG{}.tag_content, .folder, .trackback, .trackback-list{display:none;}Nen Tieu de{}h3{background:transparent no-repeat left top;padding:9px 0px 0px 5px;}Phan Comment {}.comment .user{background:url(http://img685.imageshack.us/img685/3568/khachvisit.png) no-repeat center top;height:500px;}.comment .user img {height:40px;}#comment-list .bd ol li.comment-reply{background:transparent;border-color:#ff0000;border-style:dashed;}#comment-list .bd ol li .comment .hd h4 a {color:#000000;}Duong Vien CM{}#comment-list {border-top-width:1px;border-right-width:1px;border-bottom-width:1px;border-left-width:1px;border-top-style:solid;border-right-style:solid;border-bottom-style:solid;border-left-style:solid;border-top-color:#000000;border-right-color:#ffffff;border-bottom-color:#ffffff;border-left-color:#ffffff;}Hieu Ung friendlist_module {}#friendlist_module .rc_bd .rc_bc .bd ul li .avatar img{width:103px;height:100px;float:left;padding:8px 0 0 5px;}#friendlist_module h2 {display:none;}#friendlist_module .rc_bd .rc_bc .bd ul li .avatar{padding:5px 0 0 8px;background:url(http://megapic.vn/images/05425933497566125089.png) no-repeat center center;width:120px;height:120px;}#friendlist_module .rc_bd .rc_bc .bd ul li .avatar:hover{padding:5px 0 0 8px;background:url(http://megapic.vn/images/05425933497566125089.png) no-repeat center center;width:120px;height:120px;}#friendlist_module img {width:110px;height:110px;}#profile_highlight .rc_hd, #profile_highlight .rc_hd div, #profile_highlight .rc_bd, #profile_highlight .rc_bd .rc_bc, #profile_highlight .rc_ft, #profile_highlight .rc_ft div, #profile_highlight .rc_bc .bd, .cta-ss em, .cta-ss strong, .cta-ss, #profile_highlight img{background:transparent !important;border-style:none;height:0px;font-size:0px;}#calendar .rc_hd, #calendar .rc_hd div, #calendar .rc_bd, #calendar .rc_bd .rc_bc, #calendar .rc_ft, #calendar .rc_ft div, #calendar .rc_bc .bd, #calendar .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, #calendar .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent !important;border-style:none;height:0px !important;font-size:0px !important;}#article_list_module h2{font-size:0px !important;}#photo_highlight h2{font-size:0px !important;}#mod_bookmark h2{font-size:0px !important;}#folder .bd ul li {background:url(http://i646.photobucket.com/albums/uu185/vanhoai1111/th_14.gif) no-repeat center left;}#comment_new .bd ul li {background:url(http://i646.photobucket.com/albums/uu185/vanhoai1111/th_thheart.gif) no-repeat center left;}#article_new .bd ul li {background:url(http://i231.photobucket.com/albums/ee173/mrkhuong/blog%20360/muoiten.gif) no-repeat center left;}a:hover {background-image:url(http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/08/25/10/20171251169724.gif);}a:hover{color:#FF1E46;font-size:14px;}#article_list_module form{color:#ffffff;}#article_list_module .btn{color:#ffffff;}#user_mod_10001 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, #user_mod_10001 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar h2 {height:0;font-size:0;}#user_mod_10001 .bd {background:url(http://i231.photobucket.com/albums/ee173/mrkhuong/Rinshop/menu17.png) no-repeat;}#menu_dreamlifeblog_ver01_right {background:transparent no-repeat right top;}#menu_dreamlifeblog_ver01_left {background:transparent no-repeat left top;}

Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời Gởi Ðề Tài Mới

Tags
blog, cho, shop, themes

Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:15 PM.
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
vdata

Bo-Blog Việt Nam

Bo-blog
9.9 10 13259